MZ/Rynek Zdrowia | 06-10-2015 21:19

MZ ws. terminu zgłaszania liczby pielęgniarek i położnych do OW NFZ

MZ przypomina, że dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego OW NFZ zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak tych danych, czy też ich nieterminowe przekazanie przez świadczeniodawców, powoduje brak możliwości działania na dalszych etapach m.in. przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Skutkuje to negatywnymi konsekwencjami nie dla świadczeniodawcy, ale dla beneficjentów rozwiązania zawartego w ww. rozporządzeniu, czyli pielęgniarek i położnych.

W związku z powyższym możliwe jest przekazanie danych w późniejszym terminie. Jednocześnie, mając na uwadze bezpośredni związek z dysponowaniem środkami finansowymi określonymi w planie finansowym na 2015 rok, ostateczny termin przekazania danych nie może być dłuższy niż okres możliwości dokonywania zmian w planie finansowym NFZ na 2015 rok, czyli 31 grudnia 2015 r.

Więcej: www.mz.gov.pl