MZ/Rynek Zdrowia | 15-10-2018 11:57

MZ ws. składania informacji o zadłużeniu SP ZOZ

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zbiera dane ankietowe o zobowiązaniach ogółem i wymagalnych z samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jak zwraca uwagę resort, składanie sprawozdania o stanie zobowiązań, czyli Rb-Z, dotyczy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) raz na kwartał.

Dane dotyczą szpitali, poradni i przychodni.

Ministerstwo zbiera dane ankietowe o zobowiązaniach ogółem i wymagalnych z uwzględnieniem: odsetek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, struktury zobowiązań w podziale na poszczególne województwa, zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

Na stronie resortu znajdują się informacje dotyczące zobowiązań szpitali publicznych na koniec I półrocza br.

Więcej: www.gov.pl