MZ ws. przyjmowania wezwań przez dyspozytorów medycznych

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 19 grudnia 2018 21:38

W środę (19 grudnia) opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego.

MZ ws. przyjmowania wezwań przez dyspozytorów medycznych
Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Projekt rozporządzenia określa ramowe procedury przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego.

Aktualnie, przedmiotowe kwestie są uregulowane w rozporządzeniu ministra zdrowia z 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 66), które z dniem 31 grudnia 2018 r. utraci moc prawną.

Projektowane rozporządzenie ma na celu uregulowanie zagadnień dotyczących przede wszystkim: 1) odbioru zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu; 2) zasad postępowania podczas: przyjmowania zgłoszenia wraz z nadaniem kodu pilności, odmowy przyjęcia zgłoszenia, ponownego wezwania do wcześniej nieprzyjętego zgłoszenia, utrzymania połączenia z osobą zgłaszającą będącą na miejscu zdarzenia, ponaglenia do przyjętego zgłoszenia;

Ponadto projekt reguluje zasady dysponowania zespołów ratownictwa medycznego (w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego) i postępowania w przypadku: a) przyjęcia zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu spoza rejonu operacyjnego obsługiwanego przez daną dyspozytornie medyczną, b) konieczności użycia zespołu ratownictwa medycznego spoza rejonu operacyjnego danej dyspozytorni medycznej, c) uruchomienia mechanizmu zastępowalności dyspozytorni medycznych, o której mowa w art. 25a ust. 3 i 4 ustawy, d) wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych, e) konieczności uruchomienia jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, f) wypadku nurkowego.

Czytaj: www.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum