MZ ws. opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w ZOL i ZPO

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 08 maja 2013 10:29

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie pobierania przez zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o profilu psychiatrycznym opłat za wyżywienie i zakwaterowanie.

MZ ws. opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w ZOL i ZPO

W związku z sygnalizowanymi rozbieżnościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących możliwości pobierania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie przez podmioty lecznicze udzielające psychiatrycznych świadczeń opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych, Ministerstwo Zdrowia informuje, iż ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) nie reguluje kwestii finansowych, a jedynie określa, że bezpłatne są dla pacjenta świadczenia zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne.

Dopiero na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), można stwierdzić, czy za świadczenia towarzyszące, takie jak wyżywienie i zakwaterowanie, powinna być pobierana opłata. Z ustawy tej wynika, że w szpitalach oraz innych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń całodobowo, świadczenia towarzyszące (w tym wyżywienie i zakwaterowanie) są bezpłatne dla pacjenta.

Jednak biorąc pod uwagę art. 18 ww. ustawy, który odnosi się do opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (przepis ten nie rozróżnia zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych w zależności od zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych), możliwe jest przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym również zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze udzielające świadczeń psychiatrycznych mogą pobierać opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie.

Ustalenie opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, w konkretnym przypadku, należy do kierownika zakładu opiekuńczo-leczniczego albo zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego udzielającego świadczeń w ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

Więcej: www.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum