MZ/Rynek Zdrowia | 18-01-2017 10:57

MZ ws. oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

Komisje konkursowe powołane do rozpatrzenia w 2016 r. ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492) podają, jakie konkursy zostają unieważnione z powodu wycofania się oferentów z realizacji zadania.

Chodzi o konkursy:

- w ramach Celu operacyjnego: 1 - Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa - przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup: małe dzieci, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety ciężarne, osoby w podeszłym wieku, osoby przebywające w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu;

- w ramach Celu operacyjnego: 5 - Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się - badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem.

Więcej: www.mz.gov.pl