MZ/Rynek Zdrowia | 12-03-2015 17:56

MZ ws. dotacji celowych dla fundacji i stowarzyszeń

Ministerstwo Zdrowia informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 700 tys. zł, dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w "Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2015 r.".

Termin realizacji zadania: 1 czerwca-15 grudnia 2015 r.

W 2015 r. współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Więcej: www.mz.gov.pl