MZ/Rynek Zdrowia | 10-10-2017 21:54

MZ w sprawie zwiększenia budżetu na refundację

We wtorek (10 października) opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

W związku z projektowaną przez NFZ zmianą planu finansowego Funduszu na 2017 r. zakładającą zwiększenie całkowitego budżetu na refundację, należy dokonać nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 30 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją zwiększeniu ulegnie:

1) kwota środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, do 298 288 000 zł (wzrost o 225 442 000 zł);

2) kwota środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach, do 438 409 000 zł (wzrost o 179 983 000 zł).

Czytaj: www.rcl.gov.pl