MZ w sprawie in vitro

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 04 kwietnia 2014 15:20

Ministerstwo zdrowia opublikowało listę ofert spełniających i niespełniających warunki formalne w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016.

Do programu zakwalifikowano 23 placówki,  13 ofert niespełniło warunków konkursu.

Oferenci ci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, tj. do dnia 11 kwietnia 2014 roku. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.

Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej dotyczącą przyczyny nie spełnienia warunków formalnych z powodu braku parafowania załączonych dokumentów i braku prawidłowej numeracji stron, oferent może złożyć oświadczenie, że wszystkie zawarte w przesłanej ofercie dokumenty, nie opatrzone numerem ani parafowane, stanowią część składową oferty.

Więcej:  www.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum