×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

MZ ujawniło nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Jest projekt ustawy

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rządowe Centrum LegislacjiOpublikowano: 01 kwietnia 2022 19:48Zaktualizowano: 03 kwietnia 2022 19:32

Opublikowano projekt ustawy w sprawie nowych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Za jej przygotowanie odpowiada wiceminister Piotr Bromber. Dokument, określający m.in. nową siatkę płac, trafił do konsultacji publicznych. Po zmianach najwyższa minimalna pensja wyniesie 8 210,67 zł brutto, najniższa - 3 680,64.

MZ ujawniło nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Jest projekt ustawy
Ministerstwo Zdrowia ujawniło nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Projekt przekazano do konsultacji Zdj. ilustracyjne Fot. PAP/Jakub Kamiński
 • 1 kwietnia w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • To nowa siatka płac pielęgniarek, lekarzy ratowników, opiekunów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów oraz personelu pomocniczego
 • Dokument trafił do konsultacji społecznych. Uwagi można zgłaszać do 18 kwietnia 2022 r.
 • Nowe wynagrodzenia mają obowiązywać od 1 lipca 2022 roku Po zmianach najwyższa pensja wyniesie 8 210,67 zł brutto, najniższa - 3 680,64.
 • Szacuje się, że wejście w życie projektu ustawy może spowodować wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie ok. 7 201 mln zł w drugim półroczu 2022

MZ ujawniło nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Projekt do konsultacji

1 kwietnia w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dokument został przekazany do konsultacji społecznych. Na zgłaszanie uwag jest czas do 18 kwietnia.

- Projekt ma na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w taki sposób, aby wprowadzić do porządku prawnego ustalenia z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych i reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r.- przypomniano w OSR do projektu.

Co zakładają nowe przepisy? Nowelizacja określa nowe minimalne wynagrodzenia m.in. dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, diagnostów, ratowników medycznych, opiekunów, fizjoterapeutów czy farmaceutów. Nowe wynagrodzenia mają obowiązywać od 1 lipca. 

Projektowane zmiany:

 • określenie nowego brzmienia załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., w którym zostanie określony nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu z dnia 5 listopada 2021 r.;
 • zmianę brzmienia art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w celu powiązania określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie;
 • dodanie do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Nowa siatka płac pielęgniarek, lekarzy, ratowników od 1 lipca 

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia i nowe współczynniki pracy od 1 lipca 2022 dołączona do projektu ustawy wygląda następująco:

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją - 1,45 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 8 210,67 zł brutto
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 1,29 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.:  7 304,66 zł brutto 
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji - 1,19 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 6 738,41 zł brutto
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta - 0,95 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 379,40 zł brutto 
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją - 1,02- wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 775,78 zł brutto
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,94 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 322,78 zł brutto
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - 0,86 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 869,78 zł brutto 
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym - 1 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 662,53 zł brutto
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - 0,78 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 416,77 zł brutto 
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 3 680,64 zł brutto

Podwyżki najniższych wynagrodzeń będą kosztowały ponad 7,2 mld zł

 • Jak czytamy w opisie projektu "szacuje się, że wejście w życie projektu ustawy może spowodować wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie ok. 7 201 mln zł w drugim półroczu 2022". Z tym, że udział wydatków NFZ w ogólnych wydatkach określonych dla drugiego półrocza 2022 r. ma sięgnąć poziomu 6 591,77 mln zł. 

- W zakresie budżetu państwa skutki związane z projektowaną ustawą zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżetach poszczególnych dysponentów oraz w ramach rezerwy celowej zaplanowanej na zadania w obszarze zdrowia (...) Projekt ustawy spowoduje zwiększenie wydatków ponoszonych przez podmioty lecznicze, które zatrudniają pracowników wykonujących zawody medyczne oraz tzw. pracowników działalności podstawowej za wynagrodzeniem niższym niż określone w ustawie - podkreślono.

 
Nowa tabela płac w ochronie zdrowia Fot. MZ
Nowa tabela płac w ochronie zdrowia Fot. MZ

 

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia Fot. MZ
Nowa tabela płac w ochronie zdrowia Fot. MZ

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia Fot. MZ
Nowa tabela płac w ochronie zdrowia Fot. MZ

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia Fot. MZ
Nowa tabela płac w ochronie zdrowia Fot. MZ

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum