MZ: rozporządzenie dotyczące wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych

Autor: RCK, MAK/Rynek Zdrowia • • 06 listopada 2019 17:01

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazało się 5 listopada br. rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Regulacja dotyczy m.in. zapewnienia wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych.

MZ: rozporządzenie dotyczące wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Resort zdrowia informuje, że „zgodnie ze porozumieniem zawartym 9 października pomiędzy ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność, „minister zdrowia dokona nowelizacji rozporządzenia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w celu zapewnienia wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2020 r.:

1. Ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

2. Ratownikom medycznym zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi

3. Ratownikom medycznym oraz pielęgniarkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonującym zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

4. Ratownikom medycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionym w:
a) szpitalnych oddziałach ratunkowych
b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego (…)”.

Szczegóły: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum