RCL/Rynek Zdrowia | 05-08-2019 14:10

MZ przedłuża zasady przekazywania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych

W poniedziałek (5 sierpnia) Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi o przedłużenie zasad przekazywania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych do 31 marca 2020 r.

Chodzi o przedłużenie zasad przekazywania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych do 31 marca 2020 r. Fot. Archiwum

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 31 marca 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących:

- zasady przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, zmiany pozwolą na wypracowanie przez prezesa NFZ mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu zachowane zostaną dotychczasowe mechanizmy umożliwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl