MZ/Rynek Zdrowia | 18-01-2019 19:25

MZ: projekt zmian w rozporządzeniu ws. świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek (18 stycznia) projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

W uzasadnieniu projektu resort zdrowa wskazuje na „konieczność weryfikacji zakresu i częstotliwości badań niezbędnych do wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia”.

W projekcie proponuje się ograniczenie liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu oraz ograniczenie częstotliwości wykonywania tych badań.

„Jednocześnie, do decyzji lekarza orzekającego pozostawiono możliwość zlecenia wykonania innych niż określone w rozporządzeniu badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia, niezbędnych do wydania orzeczenia” - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Szczegóły: legislacja.rcl.gov.pl