MZ: projekt ustawy dotyczącej IOWISZ i tworzenia podmiotów leczniczych

Autor: rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 04 sierpnia 2017 12:55

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek (4 sierpnia) projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy m.in. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

MZ: projekt ustawy dotyczącej IOWISZ i tworzenia podmiotów leczniczych
MZ: projekt ustawy dotyczącej IOWISZ i tworzenia podmiotów leczniczych. Fot. Archiwum

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy dotyczą oceny celowości inwestycji i dedykowanego tejże ocenie narzędzia w postaci Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Uzyskanie dotacji będzie możliwe wyłącznie po pozytywnej ocenie inwestycji z wykorzystaniem narzędzia IOWISZ.

W przypadku inwestycji, na które podmiot wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich, opinię o celowości inwestycji wydaje się niezależnie od jej wartości. Inwestycja może polegać na robotach budowlanych lub wyposażeniu zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią jej główny cel.

W uzasadnieniu poinformowano, że od początku funkcjonowania narzędzia IOWISZ podmioty złożyły 1047 wniosków (z tego 780 w 2017 r.). Odpowiednio do MZ złożono 175 (109) wniosków. Do ministra zdrowia złożono również 55 protestów od opinii wydanych w pierwszej instancji. Zaznaczono, że potencjalni wnioskodawcy to łącznie 19 827 podmiotów leczniczych.

W projekcie ustawy zapisano, że wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, której wartość przekracza 1 mln zł.

Czytaj: www. legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum