rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia | 08-10-2019 19:17

MZ: projekt rozporządzenia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka

We wtorek (8 października) ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Projekt rozporządzenia określa wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim. Dla rybaka na statku rybackim kapitan statku rybackiego lub osoba przez niego upoważniona prowadzi kartę zdrowia, w której są dokonywane adnotacje o stanie zdrowia rybaka. Treść tych adnotacji jest poufna i może być wykorzystywana wyłącznie w celu ułatwienia leczenia rybaka.

Czytaj: rcl.gov.pl