MZ: projekt rozporządzenia w sprawie kosztów wzrostu wynagrodzeń

Autor: oprac. RR • Źródło: MZ/Rynek Zdrowia11 czerwca 2021 18:38

Opublikowano projekt rozporządzenia ws. kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

MZ: projekt rozporządzenia w sprawie kosztów wzrostu wynagrodzeń
Fot. PTWP (zdjęcie ilustracyjne)
  • Do katalogu kosztów dodano koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej
  • Do finansowania przez centralę NFZ włącza się koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego
  • Opublikowane w piątek (11 czerwca) rozporządzenie wchodzi w życie w trybie pilnym, z dniem następującym po dniu ogłoszenia

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 830) do katalogu kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ww. nowelizacji ustawy.

W wyniku nowelizacji wspomnianej ustawy, do katalogu kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ww. nowelizacji ustawy.

W efekcie tych zmian konieczne jest wydanie rozporządzenia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1549).

W uzasadnieniu wskazano, że w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, stosownie do art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach, określa się koszty centrali Funduszu, w tym koszty świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są zależne od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach, tj.:

  • liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu,
  • wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych,
  • ryzyk zdrowotnych odpowiadających danym grupom ubezpieczonych, w zakresie danych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia – czyli parametrów, według których następuje podział środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu, wskazywane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. poz. 1495).

W planie NFZ ujęto koszty wzrostu wynagrodzeń

Mając na uwadze powyższe, w projekcie rozporządzenia, włącza się do finansowania z planu finansowego centrali Funduszu koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830), których finansowanie w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu nie jest zależne od parametrów, według których następuje podział pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu środków na finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

W trybie pilnym

Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak wyjaśniono, takie rozwiązanie jest podyktowane potrzebą pilnego wprowadzenia w życie projektowanych zmian w celu dostosowania do zmienionych przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, koszty, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach, biorąc pod uwagę czynniki i parametry wpływające na wysokość tych kosztów.

Projekt rozporządzenie opublikowano w piątek (11 czerwca).

Czytaj: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum