MZ/Rynek Zdrowia | 21-02-2019 16:01

MZ: powołano zespół mający przygotować reorganizację Centrum Onkologii w Warszawie

Resort zdrowia opublikował zarządzenie ministra zdrowia z 21 lutego 2019 r. ws. powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

Centrum Onkologii w Warszawie; FOT. PTWP

Głównym zadaniem zespołu jest opracowanie i przedstawienie ministrowi zdrowia opinii zawierającą, m.in.:
• Ocenę potrzeby reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz propozycję warunków tej reorganizacji;
• Ocenę potrzeby nadania Centrum Onkologii w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego w raz z propozycją zadań.

Taka opinia ma być przedstawiona ministrowi zdrowia w ciągu dwóch miesięcy od dni powołania zespołu. Jego przewodniczącym został wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Szczegóły: dziennikmz.mz.gov.pl