MZ: pieniądze dla pielęgniarek uwzględnione w planie finansowym NFZ

Autor: rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 27 lipca 2015 19:40

W poniedziałek (27 lipca) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów (OWU) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mowa w nim m.in. o finansowaniu podwyżek dla pielęgniarek i położnych, a także o warunkach odmowy przyjęcia dziecka do szpitala.

Znaczna część postanowień zawarta w projekcie OWU stanowi powtórzenie przepisów zawartych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 6 maja 2008 r.

W projekcie OWU zawarto przepisy określające mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

W projekcie rozporządzenia zostały zawarte zapisy zapewniające średni wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych o 300 zł, w tym z innymi składnikami i pochodnymi od tej kwoty, w przeliczeniu na etat. Natomiast wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2016 r. będzie oparty na ustalanym przez prezesa NFZ współczynniku korygującym.

Środki finansowe przeznaczone na realizację proponowanych zmian w zakresie wzrostu uposażenia pielęgniarek i położnych będą zapisane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warto też zwrócić uwagę, że dodano regulację, zgodnie z którą odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte albo jego zastępcą albo lekarzem kierującym tym odziałem.

W uzasadnieniu czytamy, że główną przesłanką do wprowadzenia dodatkowej konsultacji jest zapobieganie przypadkom odmowy przyjęć dziecka do szpitala, gdy rodzice z chorym dzieckiem krążyli od jednej placówki do drugiej. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i zapewnienia im szczególnej opieki.

Czytaj: www.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum