MZ określi wymagania związane z obsługą pacjentów na SOR-ach

Autor: PAP • Źródło: PAP21 maja 2021 07:15

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zawierający rozwiązania techniczne pozwalające na jednolite zarządzanie obsługą pacjentów oczekujących na SOR.

MZ określi wymagania związane z obsługą pacjentów na SOR-ach
Rozporządzenie dot. jednolitego zarządzania obsługą pacjentów oczekujących na SOR skierowano do konsultacji. Fot. Arch. PTWP
  • Projekt zawiera rozwiązania techniczne pozwalające na jednolite zarządzanie trybami obsługi pacjentów oczekujących w SOR-ach
  • Przyjęte rozwiązania będą skutkować zwiększeniem komfortu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  • Zdaniem MZ nowe zapisy pozwolą na znacznie ograniczenie nieefektywnego wykorzystania czasu pracy osób zatrudnionych w rejestracji i punktach informacji

Zakres regulacji przewidziany treścią projektu rozporządzenia nie był dotychczas określony w przepisach prawa.

Rozwiązania pozwalające na jednolite zarzadzanie

Projekt zawiera rozwiązania techniczne pozwalające na jednolite zarządzanie trybami obsługi pacjentów oczekujących w SOR-ach oraz przypisanie ich do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia świadczeń medycznych, a także przeprowadzanie segregacji medycznej przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi. Dotyczy to również osób przetransportowanych do SOR-u przez zespoły ratownictwa medycznego.

Resort podnosi w uzasadnieniu, że wykorzystanie funkcjonalności systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, tzw. TOPSOR, umożliwia bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w SOR-ze, z uwzględnieniem trybu pilności (priorytetu) przyjęcia wyznaczonego przez personel medyczny na podstawie stanu zdrowia ocenionego w procesie segregacji medycznej.

Takie rozwiązanie - jak oceniono - skutkuje zwiększeniem komfortu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. MZ zaznacza ponadto, że znacznie ograniczone zostaje również nieefektywne wykorzystanie czasu pracy osób zatrudnionych w rejestracji i punktach informacji.

Check lista

TOPSOR umożliwi określenie czasu pobytu pacjenta w SOR-ze od momentu jego dotarcia do SOR-u do czasu wypisania. Osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które przybyły do SOR-u we własnym zakresie, będą pobierały z automatu biletowego bilet z oznaczeniem numeru w kolejce do rejestracji. Potem nastąpi rejestracja na stanowisku rejestracji medycznej, w kolejności zgłoszeń, poddanie segregacji medycznej, przypisanie do odpowiedniej kategorii i oczekiwanie na udzielenie pomocy medycznej.

Liczba wszystkich osób oczekujących na udzielenie im pomocy medycznej w SOR-ze oraz przybliżony czas oczekiwania będą wyświetlane na wyświetlaczach zbiorczych umieszczonych w strefach oczekiwania.

Projekt rozporządzenia w zakresie minimalnych wymagań funkcjonalnych dla TOPSOR przewiduje, m. in. rejestrację czasu przybycia pacjenta do SOR-u, odnotowanego jako czas pobrania w automacie biletowym biletu z oznaczeniem indywidualnego numeru pacjenta, całościowe i częściowe pomiary czasu pobytu pacjenta na SOR-ze, pomiar i prezentację średnich czasów oczekiwania pacjenta, pomiar i prezentację indywidualnych czasów oczekiwania oraz przechowywanie zgromadzonych danych.

Ponadto przewiduje możliwość przeprowadzania segregacji medycznej za pomocą Karty Segregacji Medycznej (KSM), prowadzonej w postaci elektronicznej, możliwość obsługi TOPSOR na komputerach PC i urządzeniach przenośnych, możliwość integracji z kardiomonitorem, przekazywanie do serwera centralnego TOPSOR logów dotyczących zdarzeń w TOPSOR i odbieranie danych, a także możliwość generowania statystyk pracy oraz możliwość dwustronnej komunikacji z systemami zewnętrznymi.

Wymagania

W zakresie minimalnych wymagań infrastruktury technicznej i sprzętowej TOPSOR projekt rozporządzenia przewiduje m. in. automat biletowy stojący z ekranem dotykowym wykonanym w technologii LCD, drukarkę do biletów i czytnikiem kodów kreskowych, automat biletowy stojący, z przyciskami mechanicznymi i drukarką, drukarkę nabiurkową do biletów, wyświetlacz zbiorczy z jednostką sterującą, wyświetlacz stanowiskowy, terminal stanowiskowy, tablet, zestaw nagłaśniający, komputer centralny do pracy ciągłej (24/7) oraz kardiomonitor.

Projekt rozporządzenia reguluje również zakres i warunki administrowania TOPSOR.

Przypomnijmy, że, w styczniu NFZ opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców - integracja TOPSOR z HIS. Wydłużono termin na składanie przez świadczeniodawców wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców do dnia 30 września 2021 r. oraz na rozliczenie otrzymanych środków do dnia 21 października 2021 r.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum