MZ o wynikach konkursu na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 18 września 2013 15:37

Resort zdrowia informuje, że minister zdrowia zaakceptował wyniki konkursu ofert, którego przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 7-12 w IV kwartale 2013 roku.

MZ o wynikach konkursu na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wyłonionych zostało 36 podmiotów leczniczych, z którymi minister zdrowia zawrze umowy na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych.

Resort przypomina, że oferent może złożyć do ministra zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Ministerstwa Zdrowia.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum