Dziennik Urzędowy MZ/Rynek Zdrowia | 27-05-2019 12:09

MZ o likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

W Dzienniku Urzędowym MZ opublikowano zarządzenie w sprawie powołania komisji mającej na celu ustalenie warunków likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Fot. Katarzyna Gubała

W skład komisji powołanej rozporządzeniem z 24 maja wchodzą: jako jej przewodniczący Jacek Bębenek, przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w MZ oraz członkowie - Halina Stankiewicz, pełniąca obowiązki dyrektora Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Magdalena Przydatek z Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w MZ, a także dwóch przedstawicieli Rady Naukowej Instytutu.

Do zadań Komisji należy opracowanie opinii zawierającej w szczególności: analizę stanu organizacyjno-prawnego oraz ocenę stanu ekonomiczno-finansowego Instytutu, analizę stanu kadrowego IMPiZŚ, analizę możliwości zaspokojenia lub zabezpieczenia zobowiązań IMPiZŚ oraz propozycje w zakresie zagospodarowania mienia i należności Instytutu.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl