MZ o konkursach na niektóre stanowiska kierownicze

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2016 21:41

Opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia, które zmienia rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego ogłasza kierownik tego podmiotu, a nie jak dotychczas podmiot tworzący - czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie zawiera również inne zmiany, mające na celu uporządkowanie regulacji oraz usunięcie pojawiających się wątpliwości. Ponadto skrócone zostały niektóre terminy, aby umożliwić szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania konkursowego.

Rozporządzenie precyzuje określenie terminu na powołanie komisji konkursowej, tak aby nie budziło wątpliwości, że termin 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem jest terminem maksymalnym.

W rozporządzeniu zastępuje się dotychczasowy obowiązek zamieszczania ogłoszenia o konkursie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, obowiązkiem zamieszczenia ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego.

Przy określaniu składów komisji na wszystkie stanowiska objęte zakresem przedmiotowego rozporządzenia, zawarto wymóg by przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego i podmiotu tworzącego posiadali wyższe wykształcenie.

Czytaj: www.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum