MZ/Rynek Zdrowia | 29-09-2011 16:54

MZ o dodatkach do wynagrodzeń ratowników medycznych

Ministerstwo Zdrowia wychodząc naprzeciw postulatom środowiska ratowniczego przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przywracający dodatki do wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz dla dyspozytorów medycznych.

Komunikat na ten temat opublikowano na stronie internetowej MZ.

Projekt przewiduje wysokość dodatków na dotychczasowym poziomie tj. 30 % dla członków zespołów ratownictwa medycznego i 20 % dla dyspozytorów medycznych liczone na podstawie stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.

Projektowany przepis - podobnie jak art. 32 ł ustawy o ZOZ-ach - dotyczyć będzie osób zatrudnionych przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na podstawie umowy o pracę.

Więcej: www.mz.gov.pl