MZ o Programie PL07: wstępna lista rankingowa projektów

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 26 maja 2014 16:05

MZ informuje o publikacji wstępnej listy rankingowej wniosków złożonych do Programu PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych", dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009 - 2014.

W ramach konkursu PL07 złożono 585 wniosków. 456 aplikacji przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało poddanych ocenie merytoryczno-technicznej przy czym jedna aplikacja została wycofana przez wnioskodawcę na etapie oceny merytoryczno-technicznej.

Na wstępną listę zostały wpisane wnioski, które osiągnęły wymaganą liczbę punktów z zakresu ochrony zdrowia (min. 55 pkt) oraz finansów i zarządzania (min. 25 pkt). Aplikacje zostały umieszczone na liście w kolejności zgodnej z ilością otrzymanych punktów. Odnośnie wniosków, które otrzymały taką samą liczbę punktów, zostały one umieszczone na wstępnej liście rankingowej w kolejności wg numeru ewidencyjnego wniosku.

W przypadku braku możliwości przyznania dofinansowania wszystkim projektom posiadającym identyczną punktację, decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmie Komitet ds. Wyboru Projektów.

Komitet ds. Wyboru Projektów dokonuje przeglądu listy rankingowej projektów i w uzasadnionych przypadkach ma prawo wprowadzać zmiany a także ostatecznie rekomenduje projekty do dofinansowania. Od decyzji Komitetu nie przysługuje odwołanie.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum