MZ koryguje zasady ustalania taryf dla placówek w sieci szpitali. Projekt zmiany rozporządzenia

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL10 stycznia 2022 14:49

MZ proponuje poprawienie mechanizmu obniżania współczynników korygujących w taki sposób, aby kwoty współczynników były pomniejszane proporcjonalnie do udziału danego rodzaju świadczeń lub ryczałtu dla placówek w tzw. sieci szpitali (PSZ) w kwocie zobowiązania dla całej umowy.

Ministwrstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (fot. LJ)
  • Ministerstwo Zdrowia zaproponowało w projekcie rozporządzenia zmiany w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  • Dotyczy to taryf świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach tworzących tzw. sieć szpitali
  • Jak wyjaśnia resort zdrowia, taryfy, które były ustalone przed dniem 1 lipca 2021 r. przygotowywane były bez uwzględnienia zmian dotyczących współczynników korygujących oraz przed wejściem w życie regulacji obligujących do obniżania tych współczynników
  • Taryfy ustalone przed tą datą nie uwzględniają zatem w swojej strukturze mechanizmu obniżania współczynników korygujących

Lekarze ze Wschodu. Prof. Matyja: myślimy o zaskarżeniu wyroku SN do trybunału w Strasburgu

10 stycznia 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotyczy taryf świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmniejszenie współczynników korygujących odnosi się do całości umowy

Jak wyjaśnia resort zdrowia, taryfy, które były ustalone przed dniem 1 lipca 2021 r. przygotowywane były bez uwzględnienia zmian dotyczących współczynników korygujących oraz przed wejściem w życie regulacji obligujących do obniżania tych współczynników.

Taryfy ustalone przed tą datą nie uwzględniają zatem w swojej strukturze mechanizmu obniżania współczynników korygujących. Wzrost kwoty zobowiązania spowodowany zaimplementowaniem wskazanych taryf nie powinien więc prowadzić do obniżenia współczynników korygujących.

Ustawodawca dodaje, że obecnie, zmniejszenie współczynników korygujących odnosi się do całości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co powoduje, że kwoty wynikające z podniesienia wyceny świadczeń są w dużej mierze równoważone przez wzrost wynagrodzeń.

Zmiana powoduje ustalenie jednolitego postępowania w przypadku zmiany przez prezesa NFZ, w trakcie realizacji umowy przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy lub zmiany warunków umowy wynikającej z zarządzenia prezesa Funduszu określającego przedmiot oraz szczegółowe warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez wskazanie, że w takiej sytuacji nowe warunki obowiązują od dnia wejścia tego zarządzenia w życie.

7 dni na konsultacje

Dlatego w projekcie proponuje się:

  • Doprecyzowanie w przepisie par. 16 ust. 4f pkt 1 i 5 stosowania zasady obniżenia współczynnika korygującego w przypadku wzrostu taryfy świadczeń opieki zdrowotnej ustalonej po dniu 1 lipca 2021r.
  • Zmianę mechanizmu obniżania współczynników korygujących w taki sposób, aby w przypadku świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ - tzw. sieci szpitali), szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, kwoty współczynników były pomniejszane proporcjonalnie do udziału danego rodzaju świadczeń lub ryczałtu PSZ w kwocie zobowiązania dla całej umowy.

Świadczeniodawca, który nie zgadza się na nowe warunki będzie mógł rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że złoży oświadczenie o wypowiedzeniu w terminie tygodnia od dnia wejścia zarządzenia w życie.

Zgodnie z treścią  par. 2 projektowanego rozporządzenia zasada ta ma zastosowanie także do zarządzeń, których zmiany miały miejsce przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia został skierowany do 7-dniowych konsultacji publicznych i opiniowania.

Ponadto przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, przy czym par. 1 pkt 1 rozporządzenia będzie miał zastosowanie do świadczeń udzielonych od dnia 1 stycznia 2022 r.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum