MZ/Rynek Zdrowia | 12-04-2011 18:49

MZ: dotacje unijne a fundusz założycielski SPZOZ

W związku z licznymi wątpliwościami SPZOZ, Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swej stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące księgowania środków unijnych odpowiadając na pytania czy zwiększają one fundusz założycielski jednostki.

Resort zwraca uwagę, że decydujące znaczenie dla sposobu księgowania środków unijnych ma data ich przekazania. Jeżeli środki unijne przekazano w 2010 r., tj. podczas obowiązywania aktualnej ustawy o finansach, to nie stanowią one dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych, a więc należy je zaliczyć odpowiednio do rozliczeń międzyokresowych przychodów lub pozostałych przychodów operacyjnych.

Natomiast jeżeli przekazano je do końca 2009 r., to stanowiły one dotację rozwojową i należy zaksięgować je zgodnie z art. 57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – zwiększając fundusz założycielski.

Więcej: www.mz.gov.pl