MZ: dotacja dla samorządu lekarskiego - m.in. na zapłatę zaległości

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 12 maja 2016 13:11

Ustalając wysokość dotacji dla samorządu lekarskiego w 2016 r., brano pod uwagę potrzebę refundacji kosztów zadań przyjętych od administracji państwowej oraz konieczność zakończenia sporów sądowych o zapłatę zaległości wobec izb lekarskich - podkreśla resort zdrowia.

MZ: dotacja dla samorządu lekarskiego - m.in. na zapłatę zaległości. Fot. Fotolia

W czwartek (12 maja) w Sejmie wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz odpowiadał na pytania posłów Zbigniewa Konwińskiego i Bartosza Arłukowicza (PO) w sprawie przyznania Naczelnej Izbie Lekarskiej dotacji z budżetu państwa w wysokości 16 mln zł.

Arłukowicz wskazywał, że minister zdrowia Konstanty Radziwiłł po objęciu urzędu podjął wiele deyczji korzystnych dla lekarzy, m.in. zdecydował o wielokrotnym podwyższeniu dotacji dla samorządu lekarskiego. - Pojawia się pytanie, czy minister równo traktuje inne samorządy, takie jak pielęgniarski, fizjoterapeutów, ratowników, diagnostów, czy jest w ogóle za tym, żeby te samorządy funkcjonowały - pytał.

Poseł przypomniał również zarzuty tygodnika "Newsweek", który napisał, że NIL zleciła remont firmie szwagra ministra. Zastanawiał się przy tym, ile zleceń wcześniej rodzina ministra wykonywała dla samorządu lekarskiego.

- Pojawia się pytanie, czy nie ma w tym wszystkim konfliktu interesów i czy nie ma naruszenia zasad kodeksu etyki lekarskiej, kiedy prezes NRL realizuje tego typu zlecenia przy udziale rodziny ministra zdrowia, który udziela dotacji - mówił Arłukowicz.

- I pytanie kluczowe: czy w momencie, kiedy minister zdrowia wnioskował do premiera i rządu, a potem parlamentu o zwiększenie dotacji dla samorządu lekarskiego, poinformował swojego szefa - panią premier Beatę Szydło o tym, że mniej więcej w tym samym czasie zlecenia w samorządzie lekarskim realizuje firma jego szwagra przy udziale jego żony tak, jak podaje tygodnik Newsweek - dodał poseł.

Tombarkiewicz przypomniał, że izby lekarskie otrzymują z budżetu środki na określone działania, m.in. prowadzenie rejestrów lekarzy, praktyk lekarskich, postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Jak wyjaśnił, ustalając wysokość środków na dotację w 2016 r., brano pod uwagę potrzebę realizacji dwóch celów. Jednym z nich - jak mówił - było urealnienie wysokości dotacji na bieżący rok w taki sposób, żeby pozostawać w zgodzie z ustawowym obowiązkiem refundacji samorządowi kosztów zadań przyjętych od administracji państwowej.

- Realizacji tego celu ma służyć zwiększenie dotacji do kwoty 6 mln 462 tys. zł - wskazał Tombarkiewicz. Wyjaśnił, że drugi z założonych celów to zakończenie sporów sądowych z poszczególnymi izbami lekarskimi o zapłatę zaległych kosztów zadań realizowanych przez organy samorządu w latach 2005-2015.

Wiceminister podkreślił, że dotacja dla samorządu lekarskiego od 2004 r. utrzymywała się praktycznie na niezmienionym poziomie, pomimo zwiększającej się liczby spraw rozpatrywanych przez samorząd. W 2004 r. wynosiła ponad 2 mln 399 tys. zł, a w 2015 r. - 2 mln 463 tys. zł. W tym samym czasie liczba zrejestrowanych lekarzy i lekarzy dentystów wzrosła z ponad 155,5 tys. do ponad 177 tys.; również liczba spraw rozpatrywanych przez organy samorządu wzrosła ponad dwukrotnie - z 298 do 790 rocznie.

- Różnica pomiędzy kwotami przeznaczonymi w budżecie na dotacje dla samorządu i kwotami wynikającymi ze sprawozdań izb lekarskich przekracza rocznie 8 mln zł. W budżecie na 2014 r. kwota na dotację wyniosła 2 mln 463 tys. zł, a kwota wykazana przez izby lekarskie w rocznych sprawozdaniach wyniosła ponad 12 mln zł. Skutkiem było występowanie przez samorząd z roszczeniami o refundację wykonanych zadań, dodatkowo zwiększonych o należne odsetki oraz koszty sądowe - poinformował Tombarkiewicz.

Dodał, że w latach 2011-15 do MZ wpłynęły "zawezwania do próby ugodowej" na łączną kwotę 23,5 mln zł, a do sądów - roszczenia na ponad 5,5 mln zł. Jak podkreślił, analiza wyroków wskazywała, że sądy co do zasady uwzględniały wszystkie wydatki poniesione przez samorząd.

Jak zaznaczył wiceminister, z wyliczeń NIL wynika, że łączny dług resortu za lata 2007-15 wyniósł wobec NIL ponad 8 mln zł, a wobec 23 okręgowych izb przeszło 50 mln zł. Poinformował, że w wyniku długich i trudnych negocjacji NIL i okręgowe izby zgodziły się od odstąpienia od procesów w zmian za przekazanie im jednorazowo 10 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł przypadło NIL, a reszta - izbom okręgowym.

Konwiński dopytywał, jakie czynności zamierza podjąć szefowa rządu z związku z dwuznaczną sytuacją, którą opisywał Newsweek. Tombarkiewicz podkreślił, że nie ma uprawnień do wypowiadania się za panią premier. Wskazał, że samorząd "sam się rządzi", sam podpisuje umowy, z kim uważa za stosowne, a utrzymuje się nie tylko z dotacji z budżetu państwa, ale również ze składek członkowskich. - Pytanie oparte na doniesieniach tygodnika Newsweek powinny być skierowane do prezesa NRL - zauważył wiceminister.

NIL zwróciła się do redakcji Newsweeka z wnioskiem o sprostowanie. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oraz - w imieniu prezesów 23 okręgowych izb lekarskich - Przewodniczący Konwentu Prezesów Jerzy Jakubiszyn wspólnie wystosowali komunikat w sprawie artykułu tygodnika. Podkreślono w nim, że izby lekarskie realizują czynności w imieniu państwa, a wszystkie ich koszty powinny być zrefundowane, co wynika z ustawy o izbach lekarskich. "Niestety kwoty przekazywane izbom przez MZ były dużo mniejsze niż wydatki izb" - wskazano.

"Minister Radziwiłł musiał zmierzyć się z tematem wieloletniego zadłużenia wobec izb lekarskich. Podjął rozmowy, które dotyczyły zwrotu kosztów poniesionych na zadania państwowe za lata 2007-2015. Po długich negocjacjach Naczelna Izba Lekarska i wszystkie 23 izby okręgowe solidarnie zgodziły się na przyjęcie 1/6 długu (...) w zamian za odstąpienie od procesów sądowych" - napisano w komunikacie.

W zeszłym tygodniu PO skierowała wnioski do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Najwyższej Izby Lekarskiej ws. legalności przyznania dotacji dla samorządu lekarskiego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum