PAP/Rynek Zdrowia | 23-11-2011 18:10

MPiPS: więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych

Rząd zwiększył o 55 mln zł dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - poinformowało w środę (23 listopada) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd zaakceptował projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, która jest związana z budżetem na 2012 r. i planem finansowym państwa na przyszły rok. Jak podkreśliło MPiPS, dzięki temu będzie więcej pieniędzy dla osób niepełnosprawnych i na aktywną walkę z bezrobociem.

Resort pracy poinformował, że o 55 mln zł zwiększono dofinansowanie z budżetu państwa do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - w tym roku było to 667,68 mln zł, w przyszłym będzie 722,68 mln zł. Rząd dokonał również zmian w przepisach - postanowił, że wysokość dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie przekroczy 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

MPiPS podkreśliło, że zmiana ta nie przyniesie negatywnych skutków finansowych dla PFRON, ponieważ w ostatnich latach poziom dotacji w finansowaniu wydatków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przekraczał 30 proc. W tym roku dotacja ta również pozostaje na poziomie roku ubiegłego (747,686 mln zł).

MPiPS przypomniało, że w drugim kwartale 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 1 punkt procentowy w stosunku do roku 2010 (z 21,9 proc. do 22,8 proc.).

Środki PFRON przeznaczone są m.in. na utrzymanie istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury i turystyki niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, a także na dotacje dla przedsiębiorców produkujących np. środki pomocnicze lub sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji oraz likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski podkreślił, że środki z PFRON są kluczowe, jeśli chodzi o systemowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. - Dla nas najważniejsze jest, by środki te nie były zmniejszone, a finansowanie zostało przynajmniej na dotychczasowym poziomie - powiedział.

MPiPS zwróciło uwagę, że o 200 mln zł zwiększone zostały także środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - z 3,235 mld zł w 2011 r. do 3,435 mld zł w 2012 r. Utrzymano zasadę, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych również w 2012 r. będą finansowane ze środków Funduszu Pracy w niezmienionej wysokości 717,583 mln zł.