MF odpowiada NRL ws. możliwości warunkowego zwolnienia SPZOZ-ów z podatku od osób prawnych

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 16 lipca 2019 21:05

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowana została odpowiedź wiceministra finansów Leszka Skiby na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do MF o rozważenie zmiany w zakresie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), który umożliwia SPZOZ-om skorzystanie z warunkowego zwolnienia od podatku od osób prawnych.

MF odpowiada NRL ws. możliwości warunkowego zwolnienia SPZOZ-ów z podatku od osób prawnych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

"W piśmie Naczelnej Rady Lekarskiej wskazano, iż racjonalność funkcjonującego obecnie rozwiązania wymaga rozważenia, gdyż SPZOZ-y zobowiązane są do prowadzenia pracochłonnej ewidencji historii wydatkowania dochodów podatkowych, a konieczność uiszczenia podatku CIT od dochodu nieprzeznaczonego na cele statutowe (np. wydatków na PFRON lub kary umowne do NFZ) stwarza kłopoty finansowe i może uniemożliwić SPZOZ-om realizację swoich zadań" - czytamy w odpowiedzi wiceministra finansów.

"Jednocześnie zaapelowano o wprowadzenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do - określonego w art. 6 ustawy CIT - katalogu podmiotów, które są bezwarunkowo zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych" - przypomina Leszek Skiba.

"Odnosząc się do powyższego, należy zauważyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT przewiduje zwolnienie o charakterze warunkowym dla podatników, których celem statutowym jest określona w ustawie działalność, m.in. w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zwolnienie obejmuje dochody w części przeznaczonej na cele statutowe. Dochód przeznaczony na wydatki, które nie stanowią realizacji celu statutowego podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT" - wskazuje wiceminister.

"Na tej podstawie SPZOZ-y realizujące działalność z zakresu ochrony zdrowia, mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, pod warunkiem przeznaczenia osiągniętego dochodu na cel statutowy. Oznacza to, iż podmioty takie mogą skorzystać ze zwolnienia w odniesieniu do wszystkich swoich dochodów, pod warunkiem przeznaczenia ich w całości na cele statutowe" - zauważa.

"Zwrócić należy uwagę, iż wszelkie przywileje podatkowe (jakimi są zwolnienia i ulgi podatkowe) są wyjątkiem od zasady powszechności i równości opodatkowania. Zwolnienia dochodu przeznaczonego na cele statutowe mają szczególny charakter - mają służyć propagowaniu określonej działalności podatników, którą uznaje się za użyteczną społecznie. Stąd, warunkująca prawo do zwolnienia, przesłanka przeznaczenia dochodów na ten wymagany" - wyjaśnia Leszek Skiba.

Dodaje, że "podmioty korzystające z przedmiotowego zwolnienia nadal pozostają podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i ciążą na nich takie same obowiązki, jak na pozostałych podatnikach (np. obowiązki w zakresie dokumentacji)".

"Jednocześnie uprzejmie informuję, iż aktualnie nie są planowane zmiany dotyczące art. 6 ustawy CIT poprzez rozszerzenie zakresu zwolnień podmiotowych zawartych w tym przepisie o SPZOZ-y" - podkreśla wiceminister finansów.

Więcej: nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze