Lubuskie: szpitale mogą składać kluczowe projekty

Autor: KG/Rynek Zdrowia • • 15 listopada 2016 17:15

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 wezwała do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym dwa lubuskie szpitale: Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Lubuskie: szpitale mogą składać kluczowe projekty
Dwa lubuskie szpitale zostały wezwane do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w sprawie inwestycji. Fot. Archiwum

Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, oba szpitale na złożenie projektów mają czas od 16 listopada do: 25 listopada szpital w Zielonej Górze - dot. projektu budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz do 23 listopada szpital w Gorzowie Wlkp. - dot. projektu budowy Ośrodka Radioterapii.

Ośrodek Radioterapii
Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne
polegających na:
- zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego,
- rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
- inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (e-usług), polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu, (którego koszt nie może stanowić dominującego udziału w całości wydatków kwalifikowalnych) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
- zakupie wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania - tylko jako element ww. typu projektu (którego koszt nie może stanowić dominującego udziału w całości wydatków kwalifikowalnych) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia.
W ramach niniejszego naboru może zostać złożony projekt pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych” .

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, związaną z opieką nad matką i dzieckiem (między innymi w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej hematologii i onkologii dziecięcej) polegających na:
- zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego,
- rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja - do 30% całkowitych kosztów projektu),
- pracach remontowo-budowlanych,
- inwestycje w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych (e-usług), polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu, (którego koszt nie może stanowić dominującego udziału w całości wydatków kwalifikowalnych) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
- zakupie wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element ww. typu projektu (którego koszt nie może stanowić dominującego udziału
w całości wydatków kwalifikowalnych) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia.
W ramach niniejszego naboru może zostać złożony projekt pn. ''Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitali Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.''.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum