UMWL/Rynek Zdrowia | 29-05-2019 11:52

Lubuskie: ponad 5 mln zl na rehabilitację pracujących

Województwo lubuskie zdecydowało się postawić na poprawę stanu zdrowia osób pracujących po to, aby jak najdłużej zostali na rynku pracy. 28 maja br. uroczyście podpisano umowy z zakresu rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

W tym celu skorzystano z Europejskiego Funduszu Społecznego, który w tej perspektywie przeznaczył aż 16 mln zł na umowy z zakresu rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Wicemarszałek Łukasz Porycki zaznaczył, że w ramach obecnego konkursu w lubuskim dofinansowano projekty na kwotę ponad 5,3 mln zł. Wartość całkowita projektów wyniosła natomiast ponad 5,6 mln zł zł. W ramach projektów wsparciem objętych zostanie 3470 osób, w tym 1924 kobiety i 1546 mężczyzn.

Umowy na realizację projektów podpisano 28 maja 2019 r pomiędzy wicemarszałkiem Poryckim a przedstawicielami jednostek: Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o. o., Zakład Fizjoterapii Artem s.c. Agnieszka Patan, Edyta Jasman-Jocz (Zielona Góra), Związek Organizacji Pomocowych (Gorzów Wlkp.) oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. (Skwierzyna).

W ramach umowy Szpital w Skwierzynie realizuje projekt pod nazwą "Lubuskie sprawne i aktywne zawodowo - program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego", którego wartość sięga kwoty 174 100,00 zł (dofinansowanie 165 395,00 zł.). W ramach projektu realizowanego w okresie od 01.10.2019 do 30.11.2020 pomocą zostanie objętych 61 kobiet i 59 mężczyzn.

"Sprawni i aktywni zawodowo - program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego" to z kolei projekt realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Wartość całego projektu, którym objętych zostanie 768 kobiet i 732 mężczyzn wynosi 2 076 840,00 zł (dofinansowanie: 1 972 998,00 zł).

Kolejny projekt to "Program rehabilitacji zdrowotnej w Zakładzie Fizjoterapii Artem w Zielonej Górze", wart 639 558,13 zł (dofinansowanie: 607 580,22 zł) dedykowany 65 kobietom i 55 mężczyznom.

Projekt "Od sprawności do aktywności" to z kolei projekt Związku Organizacji Pomocowych (Gorzów Wlkp.) realizowany w partnerstwie z Przychodnią rehabilitacyjną "Nad Łaźnią". 

Wartość projektu to 1 580 686,80 zł, z czego 85 proc. pochodzi z budżetu unijnego, 5 proc. z wkładu własnego a 10 proc. z dotacji celowej z budżetu państwa. Pomocą w jego ramach zostanie objętych 500 kobiet i 300 mężczyzn.

Każdy z uczestników przejdzie wyznaczoną ścieżkę wsparcia zgodnie z Regionalna Polityką Zdrowotną, realizowana przez wykwalifikowaną kadrę: świadczenia rehabilitacji medycznej, poradnictwo medyczne i wsparcie psychologiczne.

Dodatkowo zostanie uruchomiona infolinia dla pacjentów a czas oczekiwania na podjęcie rehabilitacji nie przekroczy 4 tygodni.

Projekty realizowane będą w ramach Działania 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.