Lubelskie: więcej pieniędzy dla szpitali

Autor: NFZ, DMX/Rynek Zdrowia • • 05 października 2011 20:31

W 2012 r. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ (LOW NFZ) ma na leczenie 3,444 mld zł, czyli o 265 mln zł (8 proc.) więcej niż w zeszłym roku. Na jednego pacjenta na Lubelszczyźnie przypadnie kwota 1,612 tys. zł (w 2011 roku - 1,551 tys. zł). Na specjalne traktowanie mogą liczyć świadczenia uznane przez płatnika za priorytetowe.

Lubelskie: więcej pieniędzy dla szpitali
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Najwięcej środków finansowych LOW NFZ przeznaczy w 2012 r. na leczenie szpitalne - 1,48 mld zł. Refundacja leków pochłonie 480 mln zł. Na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej trafi 445 mln zł, na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną - 242 mln zł, a na leczenie stomatologiczne - 119 mln zł.

- Dzięki większym środkom finansowym w 2012 r. oddział zaplanował wzrost liczby wykupionych świadczeń w priorytetowych zakresach oraz wzrost ich wyceny - informuje Małgorzata Bartoszek rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Funduszu.

W planie finansowym LOW NFZ założył podwyższenie ceny oczekiwanej za jeden punkt w leczeniu szpitalnym o prawie 2 proc, co oznacza, że wartość punktu wzrośnie z 51 do 52 zł. Podwyższona zostanie stawka bazowa ryczałtów w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Została ona ustalona na poziomie 4,4 tys. zł. (w 2011 r. - 3,5 tys. zł). Wzrośnie również stawka bazowa ryczałtów w Izbach przyjęć z 1,5 tys. zł do 2 tys. zł.

Bartoszek zapowiada, że w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w przypadku poradni specjalistycznych, nastąpi wzrost cen jednostkowych o 8 proc, natomiast w przypadku badań diagnostycznych kosztochłonnych (kolonoskopia, endoskopia układu oddechowego, badania elektrofizjologiczne) o 5 proc. Płatnik zaplanował również wzrost cen jednostkowych w rehabilitacji leczniczej (ogólnoustrojowej o 5 proc., pulmonologicznej o 8 proc.).

W nowym planie finansowym podwyższono też cenę oczekiwaną za osobodzień w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych z 71 zł do 75 zł. W przypadku zespołu opieki długoterminowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (dorosłych i dzieci) - nastąpi wzrost ceny o 10 proc. Wzrost cen jednostkowych jest zapowiadany również w opiece  psychiatrycznej i leczeniu uzależnień o około 6 proc. w zakresach stacjonarnych.

- Przyjęcie przez lubelski oddział założeń opartych na planie finansowych na 2012 r., pozwoli zwiększyć dostępność do świadczeń zdrowotnych, skróci kolejki - mówi nam Małgorzata Bartoszek. Według niej zwiększenie cen jednostkowych przyczyni się również do poprawy sytuacji finansowej świadczeniodawców.

Wśród priorytetów lubelskiego NFZ na 2012 r. Bartoszek wymienia zwiększenie dostępności do szeregu świadczeń zdrowotnych w tym onkologicznych (radioterapia, chirurgia onkologiczna, hematologia, onkologia), kardiologicznych, czy leczenia zaćmy.

Płatnik zamierza także w ramach zagadnień priotytetowych zwiększyć dostępność do świadczeń w poradniach: gruźlicy i chorób płuc, ginekologiczno-położniczych, neurologicznych i specjalności dziecięcych.

Do priorytetów lubelski NFZ zaliczył też opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, w tym leczenie autyzmu oraz leczenie uzależnienia od alkoholu, czy dializoterapię otrzewnową. Bartoszek wymieniła też rehabilitację kardiologiczną, neurologiczną, świadczenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz świadczenia hospicjum domowego, w szczególności dla dzieci.

- Jednocześnie informuję, iż lubelski oddział zaplanował również środki finansowe na zakontraktowanie w 2012 r. nowych zakresów świadczeń, które do tej pory nie były finansowane, takich jak: PET i terapia hiperbaryczna - mówi Małgorzata Bartoszek.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze