Lubelskie: list do wojewody w sprawie trudnej sytuacji szpitali

Autor: KSZ/Rynek Zdrowia • • 15 kwietnia 2010 06:52

Konwent Szpitali Zamojszczyzny chce zwołania w trybie pilnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zdrowia w woj. lubelskim.

Konwent wystosował w tej sprawie pismo do wojewody Genowefy Tokarskiej,  która jest zarazem przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zdrowia. 

Poniżej treść listu:

Konwent Szpitali Zamojszczyzny, z uwagi na dramatyczną sytuację finansową szpitali Lubelszczyzny  wnioskuje o zwołanie w trybie pilnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zdrowia.

Uzasadnienie

Trudna sytuacja finansowa szpitali województwa lubelskiego spowodowana jest niewywiązaniem się Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ze zobowiązań finansowych wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Oddział Funduszu nie przekazał należnych środków finansowych pochodzących z przesunięć pomiędzy zakresami świadczeń oraz pomiędzy umowami, które są dokonywane w trybie określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szpitale Lubelszczyzny nie otrzymały też zapłaty za świadczenia ponadlimitowe wykonane w roku 2009. Nieuregulowanie kwestii finansowych za rok ubiegły oraz niższa wartość tegorocznych kontraktów stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu.
Zdajemy sobie sprawę, że trudna sytuacja finansowa w jakiej znalazły się nasze szpitale wynika z niedoborów finansowych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, dlatego też konieczne jest zaangażowanie na szczeblach decyzyjnych i politycznych, w celu podjęcia działań zmierzających do wsparcia finansowego Lubelskiego Oddziału NFZ.
Jedną z takich możliwości jest wystosowanie wniosku do Prezesa NFZ o dokonywanie podziału zysku Funduszu w oparciu o realne potrzeby poszczególnych oddziałów, a nie zgodnie z obowiązującym algorytmem, który powoduje pogłębianie dysproporcji finansowych pomiędzy oddziałami.
Spodziewamy się również, że wynikiem pracy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego będzie wypracowanie stanowiska o konieczności pokrycia niedoboru budżetowego NFZ, co umożliwiłoby poprawę poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach NFZ, w tym lubelskiego. 
Wyrażamy nadzieję, że połączenie sił i wspólne działania, zainteresowanie problematyką ochrony zdrowia i udział w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zdrowia wszystkich parlamentarzystów województwa lubelskiego wpłyną na podjęcie właściwych decyzji na szczeblu rządowym.


Przewodniczący Konwentu
Krzysztof Tuczapski

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum