lomza.naszemiasto.pl/Rynek Zdrowia | 07-11-2018 12:40

Łomża: szukają kandydatów na dyrektora pogotowia

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego po raz drugi ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży. W pierwszym wpłynęła tylko jedna propozycja.

Fot. Piotr Waniorek

Obecna dyrektor Hanna Waniewska kończy swoją kadencję w listopadzie. I choć może ona zostać wybrana ponownie, to jednak jej powołanie musi odbyć się w drodze konkursu. 30 października ogłoszono więc drugie postępowanie. Tym razem na składanie dokumentów wyznaczono czas do 14 listopada br.

Przystępujący do konkursu muszą mieć wykształcenie wyższe i posiadać wiedzę oraz doświadczenie dające rękojmie prawidłowego wykonywania obowiązków. Zainteresowani stanowiskiem muszą przedstawić koncepcję pracy na stanowisku dyrektora WSPR w Łomży na najbliższe 6 lat. Ponadto kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Więcej: www.lomza.naszemiasto.pl