dzienniklodzki.pl/Rynek Zdrowia | 02-10-2011 11:30

Łódzkie: nagrody dla dyrektorów

Zarząd województwa łódzkiego przyznał premie dyrektorom wszystkich dwunastu podległych mu przychodni i szpitali specjalistycznych, niezależnie od ich wyniku finansowego. Roczne nagrody za rok 2010 pochłonęły ponad 370 tys. zł.

Dziennik Łódzki informuje, że najwięcej otrzymali: dyrektor SP ZOZ im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na ich konta wpłynęło po 36 tys. zł.

Nagrodzono również placówki zadłużone. Maciej Łaski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tłumaczy, że przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody rocznej bierze się pod uwagę m.in. osiągnięcia dyrektora w dziedzinie zarządzania, jak również jego skuteczność przy pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych.

Dodaje, że często niekorzystny wynik finansowy placówek ochrony zdrowia uwarunkowany jest czynnikami zewnętrznymi. Przykładem jest brak zapłaty ze strony NFZ za tzw. nadwykonania.

Więcej.www.dzienniklodzki.pl