PAP/Rynek Zdrowia | 21-12-2017 15:05

Łódzki NFZ ma 19 mln zł na opłacenie nadwykonań, największa suma trafi do...

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ otrzymał 19 mln zł dotacji z budżetu państwa na uregulowanie niezapłaconych nadwykonań szpitali z lat ubiegłych. Pieniądze trafią do 16 szpitali na terenie województwa; najwięcej - 5 mln zł - do Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi.

Najwięcej na spłatę nadwykonań - 5 mln zł - otrzyma Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi. Fot. Archiwum

Jak podał w czwartek (21 grudnia) dyrektor łódzkiego NFZ Artur Olsiński, 19 mln zł to kwota wystarczająca na spłatę nadwykonań, przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem kierowanego przez niego oddziału NFZ.

Pieniądze przeznaczone zostaną na uregulowanie należności przede wszystkim za dziewięć pierwszych miesięcy tego roku. Trafią do 16 szpitali, które przekroczyły zawarte z NFZ kontrakty w zakresach najpilniejszych z punktu widzenia opieki nad pacjentami, m.in. leczenia udarów, chirurgii onkologicznej, teleradioterapii, brachyterapii.

Najwięcej - 5 mln zł - otrzyma Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi. Dzięki dotacji budżetowej zostaną także sfinansowane procedury wysokospecjalistyczne zrealizowane w tym roku ponad wartość umów na kwotę niemal 6,5 mln zł. przez dwie placówki: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- W 2014 roku wysokość niezapłaconych nadwykonań w Łódzkiem wynosiła 55 mln zł. Łódzki oddział NFZ starał się regulować te zobowiązania na bieżąco w ramach własnego budżetu, było to możliwe także dzięki dobrej współpracy z dyrektorami placówek medycznych, dlatego na spłatę naszych zobowiązań za lata 2011-15 potrzebujemy jedynie 1,3 mln zł - poinformował Olsiński.

Łódzki NFZ uzgodnił już porozumienia ze wszystkimi 27 świadczeniodawcami, wobec których posiadał zobowiązania z lat ubiegłych. Dzięki przekazanej dotacji możliwe będzie opłacenie kwotą 1 mln zł nadwykonań z lat 2011-2013, które były przedmiotem postępowań sądowych i dotyczyły trzech szpitali. Według NFZ, po uregulowaniu kwot, nastąpi cofnięcie pozwów i zrzeczenie się roszczeń.

W tym roku za nadwykonania dotyczące okresu od stycznia do września łódzki NFZ zapłaci w ostatnich dniach grudnia szpitalom 11,5 mln zł, co stanowi całość roszczeń tych placówek w najważniejszych zakresach świadczeń. Według Olsińskiego, świadczenia przekraczające wartość umów, które dotyczą pozostałej części roku 2017, będą przedmiotem ugód i zostaną zapłacone ze środków NFZ na początku przyszłego roku.

Olsiński poinformował, że w 2017 r. województwo łódzkie otrzymało także 91 mln zł z funduszu zapasowego NFZ. Dodatkowe środki przekazane zostały na najpilniejsze potrzeby dotyczące leczenia szpitalnego oraz badań obrazowych, m.in. PET, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy kolonoskopii i gastroskopii. Dofinansowane zostały także hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej i leczenia w komorze hiperbarycznej. Dodatkowe 3,5 mln zł łódzki NFZ przeznaczył na ambulatoryujną i stacjonarną rehabilitację mieszkańców regionu.

Prawie 3 mln zł łódzki NFZ przekazał na włączenie nowych pacjentów do programu leczenia metodą bezinterferonową, stosowaną w leczeniu chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Koszt leczenia jednej osoby wynosi nawet 15 tys. zł; od października do listopada udało się objąć leczeniem kolejnych 219 chorych.

Terapia bezinterferonowa gwarantuje całkowite wyleczenie większości pacjentów w ciągu nawet 8 tygodni. Dodatkowe pieniądze przekazane przez NFZ umożliwiły uruchomienie od połowy grudnia - drugiego w regionie - ośrodka w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, w którym z nowoczesnego leczenia tą metodą mogą korzystać pacjenci z południowej części Łódzkiego.