PAP/Rynek Zdrowia | 30-06-2015 14:12

Łódź: trwa reorganizacja miejskich przychodni

W Łodzi rozpoczęła się reorganizacja miejskich przychodni. Ma ona usprawnić działanie placówek i wygenerować oszczędności.

Połączenie przychodni ma m.in. usprawnić ich działanie

Reorganizacja miejskiej opieki zdrowotnej ma doprowadzić do powstania na początku przyszłego roku Miejskiego Centrum Medycznego Górna, utworzonego z połączenia przychodni: Dąbrowa, Cieszkowskiego, Odrzańska i Chojny.

Jak wyjaśniła wicedyrektor wydziału zdrowia i spraw społecznych Iwona Iwanicka, proces ten został już rozpoczęty w maju, gdy Miejska Przychodnia (MP) Dąbrowa rozszerzyła działalność o zadania realizowane przez MP Cieszkowskiego. Teraz ma nastąpić kolejny krok - połączenie MP Odrzańska z MP Dąbrowa.

Iwanicka zaznaczyła, że dla pacjentów zmiana organizacyjna nie będzie wiązała się z żadnymi niedogodnościami.

- Pacjent na niej zyska, ponieważ zasoby obu przychodni zostaną połączone. Na jesień zaplanowane jest dołączenie do tych placówek MP Chojny. Docelowo - z początkiem przyszłego roku - wszystkie te zmiany będą skutkować powstaniem Miejskiego Centrum Medycznego Górna, które będzie silną jednostką, świadczącą usługi dla mieszkańców południowej części Łodzi - dodała.

Zdaniem przewodniczącego komisji ochrony zdrowia Rady Miasta Adama Wieczorka, zmiany organizacyjne niosą wiele korzyści dla pacjentów, miasta i samych przychodni.

- Pacjenci będą mieli dostęp do większej ilości świadczeń i specjalistów. Będą mogli wybierać, gdzie chcą korzystać z tych świadczeń. Ich dokumentacja - w wyniku informatyzacji wszystkich jednostek - będzie dostępna w każdej placówce - wyjaśnił.

Reorganizacja ma na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania każdej z jednostek. Połączona zostanie baza sprzętowa wszystkich poradni, a zatem obniżą się koszty nakładów inwestycyjnych, a strumień pieniędzy wygenerowany przez te podmioty będzie mógł być lepiej zarządzany.

- Dla miasta jest to gwarancja, że skończymy z sytuacją, jaka była przy poprzedniej kontraktacji usług przez NFZ, gdzie MP Dąbrowa i MP Tatrzańska - oddalone od siebie o kilkaset metrów - konkurowały ze sobą. Chcemy skończyć z tym podziałem. Nasze jednostki powinny konkurować z innymi podmiotami, a nie same ze sobą - powiedział radny.

Cztery miejskie przychodnie, które będą działać pod wspólnym szyldem, zapewniają obecnie opiekę medyczną dla ok. 40 tys. mieszkańców dzielnicy Górna. Na modernizację i zakup specjalistycznego sprzętu dla tych jednostek magistrat ma przeznaczyć w bieżącym roku ponad 1,9 mln zł.