JJ/Rynek Zdrowia | 23-12-2011 12:07

Łódź: będzie mniej SOR-ów

Z nowym rokiem, zgodnie z konkursowymi rozstrzygnięciami NFZ, na mapie województwa łódzkiego będzie o 6 szpitalnych oddziałów ratunkowych mniej. Teraz takich oddziałów jest 17.

Kontraktów nie otrzymały szpitalne oddziały ratunkowe: w Uniwersyteckim Szpitalu im. Barlickiego w Łodzi, w SPZOZ w Pabianicach oraz w szpitalach w Zgierzu, Brzezinach, Skierniewicach i Wieluniu.

- Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym jak i rozporządzenia ministra zdrowia zawierają jasne wytyczne co do koniecznego wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz stosowanych rozwiązań architektonicznych - wszystko to wpływa na odpowiednie funkcjonowanie oddziału ratunkowego. Te wymagania były wszystkim szpitalom znane od dawna. SOR-y, które ich nie spełniły, musiały zostać, z oczywistych względów, w postępowaniu konkursowym odrzucone przez NFZ - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Beata Kosiorek Aszkielaniec, rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zgodnie z dotychczasowymi konkursowymi rozstrzygnięciami w województwie SOR-y będą działać w szpitalach: w Łęczycy, Piotrkowie, Radomsku, Opocznie, Kutnie, Tomaszowie, Sieradzu, Bełchatowie, a w samej Łodzi w Szpitalu im. Jonschera, Szpitalu im. Kopernika oraz w Szpitalu im. Konopnickiej.

Jak mówi portalowi rynekzdrowia.pl Beata Kosiorek Aszkielaniec - na początku roku będą ogłoszone jeszcze dodatkowe konkursy na SOR-y. I zapewne część z dotychczasowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, które w pierwszym konkursie nie otrzymały kontraktów je uzyskają.

- Wszyscy oferenci zostali poinformowani o tym, że jeśli w 2012 roku uzupełnią braki, te które uniemożliwiły im funkcjonowanie jako SOR według obowiązujących przepisów, wrócimy do negocjacji w sprawie umów w tych placówkach. Mogę zapewnić, że pacjenci będą przyjmowani jak dotąd i z pewnością nie odczują zmiany w jakości i sposobie organizacji opieki zdrowotnej - dodaje Beata Kosiorek Aszkielaniec.