Łódź: ORL prosi marszałka o niekaranie lekarzy za brak sprawozdania o odpadach

Autor: PM, Dziennik Łódzki/Rynek Zdrowia • • 30 marca 2011 16:19

Osoby, które w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej produkują odpady, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji takich odpadów. Obowiązek ten dotyczy również lekarzy. A lekarze nie zdążyli w terminie z papierami...

Łódź: ORL prosi marszałka o niekaranie lekarzy za brak sprawozdania o odpadach

Ewidencję odpadów należy przekazywać marszałkom województw w postaci zestawienia zbiorczego do 15 marca za ubiegły rok kalendarzowy.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. nieprzedłożenie takiego zestawienia w przewidzianym terminie jest zagrożone karą w wysokości 10 tysięcy złotych, bez żadnych wyjątków. Karę nakładają marszałkowie województwa w drodze decyzji i na podstawie własnych ustaleń.

Obowiązek składnia takich sprawozdań dotyczy również lekarzy. Część z nich go niedopełniła.

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi wystąpiła do marszałka województwa łódzkiego z apelem, aby odstąpił od wymierzania drakońskich kar finansowych lekarzom, którzy nie dostarczyli na czas sprawozdań dot. odpadów. 

‒ Okręgowa Izba Lekarska występowała do marszałka o wstrzymanie się od wymierzania kar za opóźnienia w sprawozdawczości na temat odpadów, bo jest w tej sprawie masa wątpliwości. Prosiliśmy, żeby pan Marszalek i jego służby wzięli pod uwagę kontrowersje, jakie narosły wokół ustawy o odpadach ‒ wyjaśnia portalowi rynekzdrowia.pl Adriana Sikora, rzeczniczka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. 

Na razie nie wiadomo, czy marszałek województwa zamierza odstąpić od wymierzania kar wobec lekarzy, którzy spóźnili się ze sprawozdaniem dot. odpadów, choć chwilowo Urząd ograniczył ilość wszczynanych w tej sprawie postępowań. 

‒ Teraz jesteśmy w trakcie rejestracji tych sprawozdań, które spływają i na razie nie wszczynamy nowych postępowań ‒ mówi portalowi rynekzdrowia.pl Arnold Lorenc z zespołu prasowego Urzędu Marszałkowskiego. 

Wcześniej marszałek województwa łódzkiego, wychodząc na przeciw oczekiwaniom lekarzy i innych przedsiębiorców, których dotyczy obowiązek sprawozdań o odpadach, wystąpił do Ministerstwa Środowiska o dostosowanie sankcji do stopnia szkodliwości czynu. Za nieterminowe dostarczenie takiego sprawozdania grozi teraz bowiem kara 10 tys. złotych.

‒ Już w zeszłym roku marszalek wskazywał, że ten zapis jest niewspółmierny do winy i występował w tej sprawie do właściwego ministerstwa ‒ tłumaczy Arnold Lorenc. 

Ministerstwo w odpowiedzi przekazało, że trwają prace legislacyjne mające na celu zmianę obowiązujących uregulowań tak, aby kary pieniężne wymierzane przez marszałków województw były mniej dotkliwe, zwłaszcza wobec małych przedsiębiorstw, które wytwarzają niewielkie ilości odpadów, jak np. zakłady opieki zdrowotnej czy prywatne gabinety lekarskie. 

Wysokość kary za nieterminowe sprawozdanie o odpadach od jakiegoś czasu wywołuje protesty w łódzkim środowisku lekarskim. Jak informuje Dziennik Łódzki lekarze z Piotrkowa Trybunalskiego wysłali w tej sprawie list do posłów ziemi piotrkowskiej z prośbą o interwencję. 

Lekarze, którzy nie dostarczyli rocznych zestawień o ilości odpadów medycznych na czas, i na których Urząd Marszałkowski w Łodzi nałożył kary, mogą składać odwołania i wnosić o umorzenie kary.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum