Łódź: NFZ szkoli świadczeniodawców

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 18 marca 2014 08:15

Rok 2014 jest dla łódzkiego NFZ ostatnim, w którym obowiązują podpisane w 2011 roku umowy na świadczenia medyczne we wszystkich, poza nocną i świąteczną opieką zdrowotną, zakresach. Z inicjatywy dyrekcji oddziału odbywają się spotkania i szkolenia dla świadczeniodawców.

Pierwsze ze spotkań poświęcono analizie świadczeń udzielonych w poszczególnych SOR-ach oraz izbach przyjęć. Przede wszystkim skutkom finansowym związanym ze zmianą sposobu naliczania ryczałtu dobowego w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć.

- Pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie świadczeń w izbach przyjęć i SOR-ach przeszkolono w zakresie sprawozdawania świadczeń udzielanych w tych zakresach. Pracownicy działu kontraktowania starali się wskazać, że staranne, rzetelne i zgodne z prawem sprawozdawanie świadczeń będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość finansowania przez NFZ - poinformowała Anna Leder, p.o. rzecznika prasowego łódzkiego oddziału NFZ.

Podczas kolejnego spotkania w NFZ przedstawiono analizę dotyczącą zakresów kontraktowania w jednostkach publicznych i niepublicznych. NFZ wskazał zakresy, które w ogóle nie są kontraktowane przez placówki niepubliczne i te, które kontraktowane są niemal wyłącznie przez świadczeniodawców prywatnych.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Jolanta Kręcka zwróciła uwagę na rozdrobnienie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w woj. łódzkim jest ok. 1400 poradni, często z niewielkimi kontraktami ) i konieczność współpracy pomiędzy niepublicznymi świadczeniodawcami - szczególnie wobec zbliżającego się konkursu ofert.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że brak przedstawiciela, który reprezentowałby wobec NFZ interesy tak dużej grupy świadczeniodawców niepublicznych prowadzących AOS utrudnia współpracę z płatnikiem.

Podczas  dyskusji ujawniły się także różnice pomiędzy tymi świadczeniodawcami niepublicznymi, którzy są monopolistami w swoim powiecie czy miejscowości i oczekują wysokich kontraktów, oferując pacjentom dobrą dostępność  i jakość udzielanych świadczeń, a świadczeniodawcami którzy swoje istnienie wiążą z niewielkim choćby kontraktem z NFZ, co dla pacjentów oznacza często krótsze godziny pracy poradni.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum