Lekarze wypowiadają klauzulę opt-out. "Sytuacja jest dynamiczna"

Autor: IB/Rynek Zdrowia • • 12 grudnia 2017 05:51

MZ: spory zbiorowe prowadzi się inaczej
Z kolei Milena Kruszewska podkreśla, że minister zdrowia wielokrotnie zwracał uwagę na etyczny wymiar sprawy związany z zagrożeniem bezpieczeństwa pacjentów w przypadku masowego wypowiedzenia klauzuli.

Rzeczniczka MZ zwraca też uwagę, że wypowiadanie klauzuli nie jest sposobem prowadzenia sporów zbiorowych, przewidzianym przez prawo (ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). W ocenie resortu, formy wywierania nacisku, organizowane przez PR OZZL przy wsparciu samorządu lekarskiego nie mieszczą się w rozwiązaniach zawartych we wspomnianej ustawie.

Jak precyzuje Kruszewska, klauzula opt-out jest ujętą w prawie unijnym instytucją prawa pracy, której celem jest umożliwienie państwom członkowskim wprowadzenie odstępstw od przewidzianych w dyrektywie norm czasu pracy.

W związku z akcją masowego wypowiadania opt-out pojawił się także ostatnio nowy wątek: informacje o zastraszaniu lekarzy rezygnujących z tej umowy przez dyrektorów szpitali, ordynatorów i kierowników specjalizacji.

4 grudnia Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował w związku z tym list otwarty do dyrektorów lecznic. Wskazuje w nim, że akcja wypowiadania klauzuli nie jest prowadzona przeciwko szpitalom, a jej celem jest zwrócenie uwagi na fakt, iż pacjentem powinien opiekować się lekarz, który nie jest nadmiernie przepracowany i ma czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Prezes NRL zapowiedział także w liście, iż w przypadkach niedozwolonej dyskryminacji lekarzy, którzy nie wyrażają zgody na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo, powiadamiana będzie Państwowa Inspekcja Pracy. Z podobnym oświadczeniem wystąpił 4 grudnia ZK OZZL.

W środę (13 grudnia) informację nt. sytuacji w związku z akcją wypowiadania opt-out przedstawi sejmowej Komisji Zdrowia szef resortu Konstanty Radziwiłł.

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum