Lekarze rodzinni: rekomendacja AOTMiT to pogłębienie niedofinansowania POZ

Autor: oprac. KM • Źródło: KLRwP/Rynek Zdrowia12 sierpnia 2022 13:00

Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce opublikowało stanowisko w sprawie nakładów na podstawową opiekę zdrowotną.

Lekarze rodzinni: rekomendacja AOTMiT to pogłębienie niedofinansowania POZ
Zapaść funkcjonowania POZ jest realnym zagrożeniem, do którego może dojść w ciągu kilku najbliższych lat - przestrzega KLRwP. Fot. Shutterstock
  • Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce opublikowało stanowisko w sprawie nakładów na podstawową opiekę zdrowotną
  • KLRwP reprezentując specjalistów medycyny rodzinnej stanowczo protestuje wobec rażąco niskich środków finansowych przeznaczonych na podstawową opiekę zdrowotną - pisze prezydium
  • Środki, o których piszą lekarze zostały wymienione w Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń

Trzeba zrewidować podział środków finansowych

Jak podkreślają sygnatariusze stanowiska, "w opinii specjalistów medycyny rodzinnej rosnące wciąż oczekiwania decydentów, nakładanie dodatkowych zadań wobec znaczących ograniczeń dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i szpitalnej, a także kolejne wyzwania zdrowotne związane z epidemią COVID-19 wymagają zrewidowania podziału środków finansowych".

- Publicznie wygłaszane deklaracje o zasadniczej roli POZ w systemie ochrony zdrowia nie znajdują odzwierciedlenia we właściwym finansowaniu - dodają. Zauważają, że "problem ten jest szczególnie wyraźny" przy uwzględnieniu podwyżek zaplanowanych w innych częściach systemu.

Rekomendacja AOTMiT pogłębi problemy?

W ocenie KLRwP wdrożenie Rekomendacji nr 65/2022 oznacza "pogłębienie niedofinansowania podstawowej opieki zdrowotnej oraz sukcesywne zadłużanie podmiotów leczniczych, prowadzące do ich likwidacji". - W takich okolicznościach zapaść funkcjonowania „podstawy" systemu ochrony zdrowia jest realnym zagrożeniem. Może dojść do niej w ciągu kilku najbliższych lat - przestrzegają lekarze.

KLRwP zwraca ponadto uwagę, że przedmiotowa Rekomendacja nr 65/2022 "stoi w jawnej sprzeczności z deklaracją wzmacniania POZ, zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia oraz UNICEF i podpisaną w Astanie w październiku 2018 roku".

- Polska, obok 180 innych krajów, jest sygnatariuszem dokumentu, który określa działania decydentów w odniesieniu do podstawowej opieki zdrowotnej - dodają lekarze i cytują dokument:

"Podstawowa opieka zdrowotna i służba zdrowia będą wysokiej jakości, bezpieczne, wszechstronne, zintegrowane, dostępne geograficznie i finansowo dla każdego i wszędzie, a usługi zdrowotne będą świadczone z troską, szacunkiem i uznaniem godności pacjenta przez pracowników służby zdrowia, którzy są dobrze wykształceni, posiadają odpowiednie umiejętności, są zmotywowani i zaangażowani.

Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie POZ to "ajbardziej kompletne, wydajne i skuteczne podejście do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli, a także dobrobytu społecznego. POZ w zrównoważonym systemie opieki zdrowotnej stanowi fundament dla prawidłowego funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i osiągnięcia celów zdrowotnych, związanych ze zrównoważonym rozwojem. Z zadowoleniem przyjmujemy zwołanie w 2019 r. posiedzenia wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, do którego wzywa niniejsza Deklaracja.

Każdy z nas będzie dążył do wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby wszyscy mieli równy dostęp do wysokiej jakości, wydajnej opieki zdrowotnej, w poczuciu, że korzystanie z usług zdrowotnych nie narazi ich na trudności finansowe."

(Deklaracja z Astany, 2018)

W związku z zacytowanym dokumentem KLRwP apeluje do Ministerstwa Zdrowia o "zrewidowanie podziału środków finansowych w systemie ochrony zdrowia w taki sposób, by podstawowa opieka zdrowotna mogła nadal z sukcesem realizować postawione przed nią zadania".

- Udział POZ w wysokości 20 proc. w budżecie przeznaczonym na świadczenia zdrowotne nadal pozostaje niezrealizowanym celem, a obecne działania cofają system ochrony zdrowia o kilkadziesiąt lat - podsumowują lekarze.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum