Lekarze rodzinni piszą do ministra zdrowia: nierealny termin wdrożenia zmian w POZ

Autor: oprac. KM • Źródło: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce07 października 2022 12:30

"Koordynacja opieki - tak, organizacja ambulatoryjnych konsultacji specjalistycznych - nie". Podczas ostatnich obrad Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych analizowano proponowane zmiany w POZ dotyczące wdrożenia opieki koordynowanej.

Lekarze rodzinni piszą do ministra zdrowia: nierealny termin wdrożenia zmian w POZ
Koordynacja opieki - tak, organizacja ambulatoryjnych konsultacji specjalistycznych - nie - zaznacza KLRwP. Fot. PTWP
  • Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce opublikował list otwarty skierowany do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
  • W liście odwołuje się do rozporządzenia ministra zdrowia oraz zarządzenia prezesa NFZ w sprawie opieki koordynowanej w POZ
  • KLRwP zadaje również ministrowi szereg pytań w związku ze sprawami poruszonymi w liście otwartym
  • Ponadto organizacja publikuje stanowisko w sprawie opieki koordynowanej

Warunki finansowe ujawniono "dopiero teraz"

Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w liście do ministra zdrowia  zauważa, że wejście w życie reformy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w przewidywanym terminie (1 października) "jest nierealne w odniesieniu do wszystkich podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, szczególnie podmiotów mających mniejszą liczbę pacjentów pod swoją opieką".

- Pomimo publicznie zgłaszanych postulatów o przesunięcie terminu wdrożenia opieki koordynowanej w celu umożliwienia praktykom lekarzy rodzinnych wprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych (w tym kadrowych, lokalowych, sprzętowych), nie dano świadczeniodawcom odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się na tak istotne zmiany  podkreśla KLRwP i dodaje, że systemy informatyczne, w oparciu o które dokumentowane i rozliczane są świadczenia, nie są przystosowane do zmian - wskazuje Kolegium.

KLRwP zauważa też, że "dopiero teraz", "ujawniono warunki finansowe, które stanowią podstawę do organizacji nowych świadczeń w POZ.

- Pomimo wielokrotnie zgłaszanych zastrzeżeń, dotyczących przesunięcia odpowiedzialności za organizację specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych z MZ i NFZ na lekarzy rodzinnych, wdraża się pierwotne założenia bez żadnych zmian i postulowanych przez środowisko lekarzy rodzinnych poprawek - zaznaczają lekarze rodzinni. Podkreślają też, że "nie uwzględniono propozycji wyodrębnienia do opieki koordynowanej poradni specjalistycznych działających w ramach dotychczasowych umów z NFZ". - Próbuje się wdrażać nowy model opieki koordynowanej bez uwzględnienia poważnych braków kadrowych lekarzy i pielęgniarek w POZ - zauważają.

Lekarze wyliczają także, że do dzisiaj nie ustalono: sposobu realizacji współpracy lekarzy POZ z innymi specjalistami, zasad rozliczeń finansowych pomiędzy podmiotami, podstaw prawnych dla włączenia porad dietetycznych do świadczeń zdrowotnych, a także skutków wynikających z realizacji opieki koordynowanej dla praktyk lekarzy rodzinnych.

W ocenie KLRwP "niejasne są również zapisy odnoszące się do wizyty kwalifikującej do opieki koordynowanej oraz do sposobu rozliczania zadań koordynatora", a "realizacja świadczeń w ramach opieki koordynowanej wymusza na lekarzach rodzinnych sfinansowanie badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz dodatkowej pracy własnej ze środków własnych, których zwrot jest nieprzewidywalny i opóźniony w czasie". 

"Koordynacja opieki - tak, organizacja ambulatoryjnych konsultacji specjalistycznych - nie"

Do komunikatu KLRwP zostało również dołączone stanowisko organizacji w sprawie opieki koordynowanej. W stanowisku KLRwP zaznacza, że "lekarze rodzinni jako profesjonaliści podstawowej opieki zdrowotnej są przygotowani do merytorycznego koordynowania opieki zdrowotnej nad pacjentem".

- Zapisy o koordynacji opieki są zawarte w Ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej i środowisko podstawowej opieki zdrowotnej nie neguje tych zapisów - dodaje Kolegium.

KLRwP zauważa ponadto, że "lekarze, menedżerowie podstawowej opieki zdrowotnej, nie mogą i nie powinni być obciążani znajdowaniem kadr i organizacją specjalistycznej opieki w sytuacji, w której podmioty odpowiedzialne za tę organizację nie zapewniają wystarczającej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, satysfakcjonującej pacjentów".

Przyznaje także, że "nie jest to możliwe również z uwagi na to, że środki finansowe przeznaczone na opiekę koordynowaną są zaniżone nie tylko w zakresie diagnostyki czy pracy lekarzy kardiologów, diabetologów, pulmonologów i endokrynologów, ale także w zakresie pracy lekarza rodzinnego oraz pozostałego personelu POZ oraz pracy administracyjnej".

Lekarze POZ sprzeciwiają się sposobowi wdrażania "tak istotnej zmiany funkcjonowania systemu ochrony zdrowia".

- Przedstawianie kluczowych faktów finansowych i organizacyjnych na dwa tygodnie przed wejściem w życie zapisów o opiece koordynowanej jest nie do zaakceptowania - piszą.

Podtrzymują również zgłaszane uprzednio argumenty, że "obecnie wdrażana opieka koordynowana doprowadzi do nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych i wzmocni funkcjonowanie dużych korporacji kapitałowych w dużych miastach kosztem poradni w małych miejscowościach i wsiach oraz doprowadzi do «POZ dwóch prędkości»". KLRwP podkreśla również, że "pacjenci z obszarów wiejskich zawsze mieli utrudniony dostęp do świadczeń, a w ten sposób wdrażana reforma pogłębi już istniejące nierówności".

- Podsumowując: koordynacja opieki - tak, organizacja ambulatoryjnych konsultacji specjalistycznych - nie - zaznacza KLRwP.

Przypomnijmy, że budżet powierzony oraz regulacje wprowadzające opiekę koordynowaną do POZ zaczęły obowiązywać 1 października.

- Formalnie jesteśmy w nowej rzeczywistości, praktycznie — dopiero do niej wchodzimy. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje się do kontraktowania i realnie pierwsze umowy zostaną podpisane w najbliższych tygodniach, ale na pewno nie dziś i nie jutro — zaznaczyła prof.  Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. O opiece koordynowanej mówiła podczas konferencji POZ NAJ Przyszłość. Zorganizowane zostało przez Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO i Stowarzyszenie IFIC Polska we współpracy Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Dodajmy, że Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, której prezesem jest Prof. Migas, organizuje w ostatnich dniach cykliczne webinary dotyczące opieki koordynowanej. Szczegóły na stronie www organizacji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum