Lekarze rodzinni o opiece koordynowanej: chaos w systemie, mała atrakcyjność stawek NFZ

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia30 sierpnia 2022 17:00

Od 1 października przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej będą prowadzić tzw. opiekę koordynowaną, wykonywać szerszy zakres badań i oferować konsultacje ze specjalistami. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ma uwagi do projektu rozporządzenia, które ma te zmiany wprowadzać.

Lekarze rodzinni o opiece koordynowanej: chaos w systemie, mała atrakcyjność stawek NFZ
Lekarze rodzinni przekazali oficjalne stanowisko w sprawie projektu. Fot. Shutterstock
  • Zakończył się już etap konsultacji publicznych projektu rozporządzenia ministra zdrowia, które ma wprowadzić do podstawowej opieki zdrowotnej tzw. opiekę koordynowaną
  • Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wzięło udział w konsultacjach i zgłosiło uwagi
  • "W najtrudniejszej sytuacji są małe placówki POZ, z opieki których najbardziej zadowoleni są pacjenci" - czytamy w stanowisku lekarzy rodzinnych

Uwagi lekarzy rodzinnych do zmian od 1 października

Przypomnijmy: projekt rozporządzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ukazał się 10 sierpnia br. i został przekazany do dwutygodniowych konsultacji publicznych.

Zakłada, że od 1 października przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej będą prowadzić tzw. opiekę koordynowaną, wykonywać szerszy zakres badań i oferować konsultacje ze specjalistami. Jak tłumaczono w trakcie jednej z konferencji, termin wprowawdzenia ma nie być sztywny i obligatoryjny dla wszystkich, a przychodnie wdrażać opiekę koordynowaną w momencie, gdy będą na to gotowe.

Uwagi do „projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej.” wniosło m.in. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
- Wdrożenie Koordynowanej Opieki Zdrowotnej - KOZ to nowe zadanie organizacyjne, ściśle związane z dodatkową pracą administracyjną, sprawozdawczą i merytoryczną, a także z dodatkową odpowiedzialnością. Te wszystkie elementy wymagają m. in. odpowiednich zasobów personalnych, które generują określone koszty. Niezbędna jest rynkowa wycena tych działań - napisali lekarze rodzinni.

Bez szacunków powstaje ryzyko finansowe

- W działalności gospodarczej proponowanie wdrożeń bez precyzyjnego wskazania szacowanej wartości, sposobu rozliczania i sprawozdawania jest nieakceptowalne. Generuje trudne do określenia ryzyko finansowe. Niedopuszczalne jest również niezgodne z definicją używanie pojęć, a mianowicie przy opłacie za usługę stosowanie określenia budżet powierzony - czytamy w stanowisku KLRwP.
Jak piszą, "świadczenia z zakresu POZ realizują małe i duże podmioty POZ oraz podmioty zapewniające równocześnie świadczenia z zakresu opieki specjalistycznej ambulatoryjnej, a nawet szpitalnej. Każda z tych grup podmiotów dysponuje różnym potencjałem wyjściowym do realizacji KOZ".

- W uprzywilejowanej pozycji są duże podmioty realizujące równocześnie zdania POZ i AOS zgodne z wymogami KOZ. Z kolei w najtrudniejszej sytuacji są małe placówki POZ, z opieki których najbardziej zadowoleni są pacjenci. Ta nierówność przełoży się na zróżnicowaną dostępność w POZ do nowego zakresu świadczeń. Spowoduje także nieuzasadnione różnice w jakości świadczeń - przestrzegają lekarze.

Jak argumentuje Kolegium, niedobory kadrowe najbardziej widoczne są w małych jednostkach POZ. Aktualnie średnia wieku personelu medycznego zbierającego deklaracje (a tylko taki personel czuje się odpowiedzialny za pacjenta w szerokim rozumieniu tego słowa) w POZ znacznie przekracza 55 rok życia.

- To istotna przesłanka ograniczająca możliwość implementacji nowych zadań. Obecnie w AOS, mimo braku limitów w zakresie liczby udzielanych konsultacji, nie wzrasta liczba świadczeń do poziomu, pozwalającego zaobserwować choćby tylko skrócenie „kolejek”. Wynika to m. in. z niedoboru lekarzy specjalistów gotowych podjąć się takiej pracy oraz ograniczonej atrakcyjności stawek proponowanych przez NFZ za poradę specjalistyczną - brzmi stanowisko Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Jak przyznają lekarze rodzinni zrzeszeni w Kolegium, zaproponowane zmiany kreują określony model opieki koordynowanej. "Niestety nie ma możliwości jego dobrego wkomponowania w obecnie funkcjonujący system opieki zdrowotnej. Tym samym można oczekiwać chaosu w systemie, a ryzyko porażki wdrożeniowej jest bardzo duże. W jednoznaczny sposób przełoży się to również na stabilność i wydolność pracy ważnego dla systemu poziomu opieki jakim jest POZ" - zaznaczają.

- Wdrożenie KOZ jest możliwe tylko w sytuacji gdy NFZ podpisze nowe umowy dedykowane obsłudze KOZ ze świadczeniodawcami AOS na stosowny zakres konsultacji specjalistycznych i oddzielne z jednostkami realizującymi zawarte w załączniku nr 6 badania dodatkowe. Podmioty POZ nie powinny być zmuszane do wykonania takiego działania administracyjnego - brzmi stanowisko Kolegium. - Stosowne umowy winny gwarantować odpowiednio szybki dostęp do konsultacji i do badań zgodnych z wymogami KOZ dla podopiecznych POZ-ów, które podpiszą umowy z NFZ w zakresie realizacji KOZ. W umowach należy uwzględnić nowy rodzaj konsultacji, a mianowicie konsultacja lekarz – lekarz. Wymaga to właściwego opisania takiego świadczenia w stosownych aktach prawnych. 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum