Lekarze chcą zmian w POZ. Więcej pieniędzy, mniej dokumentacji, zachęty dla młodych

Autor: oprac. MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, NIL24 maja 2022 13:05

Delegaci Krajowego Zjazdu Lekarzy wystosowali apel do ministra zdrowia o zwiększenie finansowania i zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi o to, aby lepiej wykorzystać POZ-y w dobie długu zdrowotnego narosłego po pandemii COVID-19.

Lekarze chcą zmian w POZ. Więcej pieniędzy, mniej dokumentacji, zachęty dla młodych
Zdaniem KZL należy lepiej wykorzystać potencjał POZ w dobie długu zdrowotnego Fot. AdobeStock
 • XV Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie działań, które pozwoliłyby lepiej wykorzystać potencjał POZ w dobie dramatycznie narosłego po pandemii długu zdrowotnego 
 • Zdaniem delegatów należy w tym celu zwiększyć nakłady finansowe na ochronę zdrowia, w tym POZ-y, zmniejszyć obciążenie administracyjne lekarzy i pozostałego personelu, stworzyć zachęty dla młodych do wybierania specjalizacji medycyny rodzinnej i kontynuować rozwój cyfryzacji 
 • - W społeczeństwach, w których Podstawowa Opieka Zdrowotna jest dobrze zarządzana, finansowana (...)  zmniejsza się ilość wysokospecjalistycznych konsultacji oraz kosztochłonnych hospitalizacji - przekonują lekarze 

KZL: trzeba lepiej wykorzystać potencjał POZ-ów. Więcej pieniędzy, mniej dokumentacji 

Podczas trwającego trzy dni Krajowego Zjazd Lekarzy delegaci wystosowali kilka ważnych apeli do ministra zdrowia. Jeden z nich dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 

Lekarze zwracają w nim uwagę, że "w społeczeństwach, w których Podstawowa Opieka Zdrowotna jest dobrze zarządzana, finansowana, wyposażona w adekwatną ilość wykształconego i odpowiednio przygotowanego personelu, przy tym łatwo dostępnego z szerokim zakresem kompetencji, zmniejsza się ilość wysokospecjalistycznych konsultacji oraz kosztochłonnych hospitalizacji." - Ma to pozytywny wpływ na szeroko pojęte zdrowie publiczne - przekonują.

Dlatego, zdaniem delegatów, resort zdrowia powinien podjąć działania, które pozwoliłyby lepiej wykorzystać potencjał POZ w dobie długu zdrowotnego dramatycznie narosłego po pandemii COVID-19. W tym celu zaproponowali konkretne rozwiązania:

 • zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia, w tym na POZ,
 • zmniejszenie obciążenia administracyjnego lekarzy oraz pozostałych pracowników medycznych,
 • stworzenie czynników zachęcających młodych lekarzy do wybierania specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz wprowadzenie rozwiązań dla lekarzy rodzinnych umożliwiających im dalszy rozwój,
 • dalszy rozwój cyfryzacji, e-zdrowia, telemedycyny oraz wdrożenie integracji systemów informatycznych i zmniejszenie ich rozproszenia celem poprawy przepływu informacji do oraz z POZ.

XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Zmiana na stanowisku prezesa NIL i ważne uchwały 

XV Krajowy Zjazd Lekarzy odbył się, przypomnijmy, w dniach od 12 do 14 maja w Warszawie. KZL to najwyższa władza samorządu lekarskiego. Podczas posiedzenia wybrano m.in. nowe władze Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa NRL. Piastującego dotąd stanowisko Andrzeja Matyję zastąpił Łukasz Jankowski, dotychczasowy  prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

W uchwale programowej na lata 2022-2026 delegaci Zjazdu zobowiązali samorząd lekarski do:

 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • promowania przestrzegania zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Lekarskiej, obowiązujących zasad deontologii zawodowej oraz ochrony godności, powagi i etosu zawodu lekarza; szanowania tradycji z uwzględnieniem wolności sumienia oraz prawa do wykonywania wolnego zawodu,
 • intensyfikacji działania na rzecz poprawy wizerunku samorządu lekarskiego, statusu społecznego oraz szacunku do zawodów lekarza i lekarza dentysty,
 • zwiększenia zakresu działania oraz kompetencji poprzez udział w realizacji kształcenia przed i podyplomowego,
 • ochrony niezależności działań przejętych od administracji rządowej,
 • współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi lekarzy w działaniach na rzecz zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów, poszanowania wymiaru czasu pracy oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy,
 • aktywnego współdziałania z ministrem zdrowia oraz innymi podmiotami na rzecz opracowania systemu ochrony zdrowia przyjaznego dla pacjentów i lekarzy, w którym ocena prawna zdarzeń niepożądanych nie skupiałaby się na winie lekarza, oraz dążenia do zmniejszania obciążeń administracyjnych lekarzy, aby zwiększyć czas na bezpośrednią komunikację z pacjentem,
 • rozwoju działań na rzecz integracji środowiska lekarskiego mających na celu jego konsolidację. 

Ustalono także liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członków Krajowej Komisji Wyborczej IX kadencji.

Delegaci dokonali także zmian w uchwałach w sprawie regulaminu NRL, regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich, regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz przyjęli nowy Regulamin Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Zmieniono uchwałę w sprawie wykazu funkcji w NIL, których pełnienie może być wynagradzane oraz zobowiązano NRL do zmiany zasad wynagradzania za pracę na rzecz organów NIL zajmujących się odpowiedzialnością zawodową.

Podczas Zjazdu ustanowiono wysokość odpisu finansowego wnoszonego przez OIL na rzecz NIL w wysokości 10 proc. od kwoty składek, które wpłynęły na rachunki bankowe OIL w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

W czasie obrad zatwierdzono także sprawozdania kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Krajowej Komisji Wyborczej. Udzielono także absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres kadencji w latach 2018-2022.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum