federacjapz.pl/Rynek Zdrowia | 14-12-2016 10:53

Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego podpiszą umowy z NFZ

Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego podpiszą umowy z Funduszem na pierwsze półrocze 2017 r. Ich uwagi zostały uwzględnione w zarządzeniu prezesa NFZ.

Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego podpiszą umowy z NFZ. Fot. Fotolia

"Zarządzenie prezesa NFZ z 12 grudnia, określające warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w znakomitej większości uwzględnia uwagi Porozumienia Zielonogórskiego i jest zgodne z ustaleniami, wynegocjowanymi przez Federację. Na podstawie tego zarządzenia można podpisać aneksy do umów na pierwsze półrocze przyszłego roku" - poinformował zarząd Porozumienia Zielonogórskiego.

Spotkania negocjacyjne między przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego a prezesem NFZ odbywały się w ciągu ostatnich tygodni wielokrotnie. Ze strony Federacji brali w nich udział prezes Jacek Krajewski, wiceprezes Marek Twardowski i wiceprezes Teresa Dobrzańska-Pielichowska (zespół negocjacyjny), a także eksperci - Marek Sobolewski i Tomasz Zieliński.

W zarządzeniu prezes NFZ uwzględnił m.in. postulowane przez PZ zmiany stawek korygujących, dotyczących pacjentów powyżej 75 r. ż., pacjentów przebywających w domach opieki i pogotowiach opiekuńczych, a także zmianę stawki kapitacyjnej dla pielęgniarek szkolnych. Porozumienie Zielonogórskie wynegocjowało, by zmiany te obejmowały nie tylko przyszły rok, ale i koniec tego roku (obowiązują od 1 września 2016 r.).

Zdaniem zespołu negocjacyjnego, zarówno same negocjacje, jak i ich ostateczny rezultat, świadczą o woli prowadzenia dialogu z jedyną reprezentatywną organizacją świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej: www.federacjapz.pl