Łączenie stanowisk przez nowego dyrektora szpitala w Krakowie. Konflikt interesów?

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 sierpnia 2012 17:30

Politycy PiS uważają, że łączenie przez b. wojewodę małopolskiego Stanisława Kracika (PO) stanowiska dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie i prezesa spółki Małopolskie Parki Przemysłowe to konflikt interesów.

Wiceprezes partii Beata Szydło zapowiedziała 27 sierpnia w Krakowie, że PiS będzie się domagać wyjaśnień w tej sprawie od zarządu województwa. Kracik podkreśla, że dla uniknięcia wątpliwości natury etycznej do podpisywania umów ze szpitalem upoważni w spółce MPP inną osobę.

Nowym dyrektorem Szpitala im. Babińskiego w Kobierzynie Kracik został 16 sierpnia. Jednocześnie jest on nadal prezesem spółki Małopolskie Parki Przemysłowe, której udziałowcami są województwo małopolskie i Krakowski Park Technologiczny. Szpital w Kobierzynie działa na terenie zabytkowego kompleksu szpitalno-parkowego, zatrudnia ponad tysiąc pracowników i leczy stacjonarnie ponad 800 pacjentów, oprócz tego udziela pomocy w trybie dziennym i ambulatoryjnym.

Zarząd województwa podpisał porozumienie z placówką i ze spółką Małopolskie Parki Przemysłowe (MPP) dotyczące rewitalizacji tego terenu. Nieruchomości użytkowane do tej pory przez szpital mają być na podstawie osobnej umowy użyczone spółce MPP. Z kolei MPP zostanie zobowiązana do nieodpłatnego użyczenia szpitalowi wszystkich obiektów, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Sama ma się zająć zarządzaniem pozostałymi obiektami i rewitalizacją całego kompleksu.

- Przekazanie funkcji dyrektora szpitala im. Babińskiego człowiekowi, który jednocześnie pełni funkcję prezesa MPP zarządzających nieruchomościami, które ten szpital ma użyczać, budzi nasz niepokój. Jaki jest cel, aby ta sama osoba pełniła dwie funkcje, w których wyraźnie następuje konflikt interesów- pytała Szydło.

Zwróciła uwagę, że w porozumieniu zapisano także, że MPP Sp. z o.o. nie może i nie będzie ingerować w merytoryczne funkcjonowanie szpitala. - Tymczasem ta sama osoba będzie pełniła funkcję prezesa spółki, która ma nie ingerować w działania szpitala, którego jest dyrektorem - zauważyła Szydło. Dodała, że zmiany kadrowe nastąpiły w okresie wakacji, kiedy nie odbywają się sesje sejmiku województwa, ani posiedzenia komisji sejmiku.

Radni sejmiku województwa z klubu PiS mają złożyć interpelację dotyczącą tego, jaki jest cel zmian w zarządzaniu majątkiem szpitala. Kracik został wybrany na dyrektora szpitala w konkursie. Jak powiedział marszałek województwa Marek Sowa, nie ma przeszkód prawnych, aby pełnił on jednocześnie funkcję prezesa MPP.

- Szpital zajmuje się budynkami, w których prowadzona jest dzielność medyczna. Pozostałe obiekty będą zarządzane przez spółkę MPP. Cały kompleks w Kobierzynie jest zbyt duży i ponad miarę obciąża wynik finansowy szpitala, dlatego trzeba tam wprowadzić działalność o podobnym profilu - pomocy społecznej. Chodzi o efektywne wykorzystanie wszystkich obiektów - mówił Sowa.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum