Kujawsko-Pomorskie: NFZ po kontroli NIK

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 14 sierpnia 2013 11:51

W Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ zakończyła się kontrola przeprowadzona przez NIK. Jej przedmiotem była dostępność świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w tym województwie od marca 2011 r. do połowy 2013 r.

Kujawsko-Pomorskie: NFZ po kontroli NIK
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak wynika z wystąpienia pokontrolnego, Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie (jest to najwyższa z możliwych ocen stosowanych przez NIK) działalność OW NFZ w skontrolowanym zakresie - informuje Jan Raszeja, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego NFZ.

I cytuje fragment wystąpienia NIK: ”Jednostka prawidłowo i rzetelnie wykonywała zadania związane z zabezpieczeniem dostępności świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2011-2013, w tym z przygotowaniem, zawieraniem i realizacją umów na udzielanie tych świadczeń. OW NFZ sprawował również skuteczny nadzór nad świadczeniodawcami, co przyczyniało się do poprawy jakości opieki nad świadczeniobiorcami”.

Kontrolerzy NIK stwierdzili także, iż zbadane przez nich postępowania konkursowe (także i te przeprowadzone na terenie Bydgoszczy i ościennych gmin w końcu 2012 r.), w tym ocena ofert i wybór świadczeniodawców zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie odwołania od rozstrzygnięć konkursowych (w tym także te skierowane do prezesa NFZ) zostały odrzucone jako bezpodstawne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sposób sprawowania przez Kujawsko-Pomorski OW NFZ nadzoru i kontroli nad realizacją kontraktów na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Przy okazji kontroli NIK Kujawsko-Pomorski OW NFZ informuje, że w okresie 2011-2013 (I półrocze 2013 r.) przeprowadził łącznie 7 kontroli w placówkach nocnej i świątecznej opieki, w tym 5 planowych i 2 doraźne. W 2011 nie było żadnej planowej kontroli, natomiast w 2012 przeprowadzono dwie, a w 2013 - trzy. Spośród tych kontroli w jednym przypadku (ZOZ w Chełmnie, październik 2012 r.) stwierdzono pewne nieprawidłowości, w efekcie czego na świadczeniodawcę nałożono karę umowną w wysokości 0,1 proc. kwoty zapłaconej za wykonywanie umowy od stycznia do września 2012 r. (532 zł).

W wyniku przeprowadzenia w marcu 2013 r. kontroli stwierdzono istotne nieprawidłowości w RSS w Grudziądzu, który udzielał świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki w Brodnicy. W rezultacie na RSS nałożona została kara umowna w wysokości 1 proc. (10 429 zł) umowy na udzielanie świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki, a także rozwiązano umowę na udzielanie tego typu świadczeń w powiecie brodnickim. Rozpisany został nowy konkurs i obecnie (od 1 maja do 31 grudnia 2013 r.) taką opiekę w powiecie brodnickim sprawuje miejscowy ZOZ.

7 marca 2013 r. OW NFZ przeprowadził doraźne wizytacje u ośmiu świadczeniodawców. W siedmiu placówkach  ujawniono nieprawidłowości, co spowodowało nałożenie na czterech świadczeniodawców kar umownych w łącznej wysokości 11 766 zł. 19 kwietnia ponowiono wizytacje w czterech placówkach, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości.

Od marca 2011 r. do połowy 2013 r. do NFZ wpłynęło 17 skarg na świadczeniodawców działających w ramach nożnej i świątecznej opieki, złożonych przez pacjentów. Prowadzone postępowania wyjaśniające wykazały zasadność 3 skarg. W jednym przypadku lekarz został zwolniony z pracy za niekulturalne potraktowanie pacjenta, w drugim - za odmowę wizyty domowej - otrzymał upomnienie, a w trzecim - personel placówki został pouczony, jak winien prawidłowo wykonywać swoje obowiązki.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum