×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Krew i jej składniki. Podano wysokości opłat w 2024 roku. Co z podwyżkami dla służby krwi?

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia12 czerwca 2023 20:00

Ministerstwo Zdrowia przekazało właśnie do konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia, które zawiera wysokości opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2024 r. Dotyczy to ok. 800 podmiotów w Polsce, które wykorzystują je do celów klinicznych. Czy coś się zmienia?

Krew i jej składniki. Podano wysokości opłat w 2024 roku. Co z podwyżkami dla służby krwi?
Opłaty za krew i jej składniki mają pozostać na tym samym poziomie. Fot. Adobestock
 • Projekt rozporządzenia określa wysokość opłat za krew i jej składniki w 2024 r.
 • Opłaty te, zgodnie z treścią projektu, nie ulegną zmianie w stosunku do roku poprzedniego
 • Na konsultacje i opiniowanie resort zdrowia wyznaczył siedmiodniowy termin

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych i opiniowania projekt nowego rozporządzenia w sprawie opłat za krew i jej składniki. Zainteresowane podmioty mają 7 dni na złożenie swoich uwag do nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. 

Przypomnijmy, po zasięgnięciu opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, resort zdrowia określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujące w następnym roku kalendarzowym.

Przy określaniu wysokości opłat uwzględnia się rodzaje kosztów, ponoszonych przez nie w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

- W wyniku analizy wysokości kosztów ponoszonych przez Centrum, w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tego tytułu, z uwzględnieniem dotacji przyznawanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia opłaty utrzymane zostaną na poziomie z 2023 roku - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

- Przedstawione dane w prognozie sprawozdania za 2022 r. wskazują, że Regionalne CKiK globalnie wypracowały w 2022 r. zysk netto, który częściowo bilansuje się z prognozowanymi przez RCKiK na 2023 r. kosztami dodatkowymi. W związku z powyższym, w projekcie zaproponowano utrzymanie opłat na poziomie 2023 r. - brzmią wyjaśnienia resortu zdrowia.

Jakie koszty dodatkowe? To m.in. wzrost wynagrodzeń

 Na wskazane powyżej prognozowane koszty dodatkowe składają się w szczególności:

 • prognozowane zwiększanie wynagrodzeń w 2023 r. – wynikające z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, będące skutkiem planowanych na 2023 r. podwyżek wynagrodzeń pracowników nie wyższych niż wynikających z zastosowania wskaźnika wzrostu wynagrodzeń (tj. 7,8% w 2023 r.), będące skutkiem wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty);
 • dodatkowe obciążenia będące skutkiem wzrostu kosztów z tytułu świadczonych usług;
 • zwiększone nakłady finansowe będące skutkiem wzrostu cen energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji), gazu, energii cieplnej, wody i ścieków;
 • inne koszty wskazane przez RCKiK, w tym koszt utylizacji odpadów medycznych, koszt będący skutkiem zmian cen paliw, inne będące skutkiem inflacji.

- Kluczowe jest również ciągłe przekazywanie na potrzeby lecznictwa bezpiecznych i najwyższej jakości składników krwi, co z kolei wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych, m.in. na zakup aparatury - brzmi uzasadnienie projektu.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze