RZX,ROPS/Rynek Zdrowia | 15-09-2017 13:30

Kraków: II tura naboru na innowacyjny projekt opiekuńczy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczyna kolejny nabór ofert do   projektu Małopolski Inkubator Innowacji społecznych, w ramach którego poszukuje innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i ich opiekunów.

Fot. Shutterstock

Początkowy harmonogram działań zakładał przeprowadzenie dwóch tur konkursu, a tym samym dwukrotny nabór Innowatorów, którzy będą mogli ubiegać się o grant na przetestowanie własnego, innowacyjnego rozwiązania. Zainteresowanie konkursem daleko wykroczyło poza plany i założenia realizatorów, wskazując na ogromny potencjał Małopolan w zakresie kreowania nowych,  rozwiązań, które mogą korzystnie wpłynąć na jakość życia w województwie.

Z tego powodu ROPS w Krakowie zdecydował się ogłosić dodatkowy nabór dla wszystkich zainteresowanych tematyką innowacji społecznych, którzy z różnych przyczyn nie wzięli udziału w pierwszej edycji konkursu. 

Projekty opisane na formularzu wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami można składać w terminie do 21 września na adres mailowy: nabor.miis@rops.krakow.pl. Więcej informacji znajduje się na stronie www.rops.krakow.pl, w zakładce: Małopolski Inkubator innowacji Społecznych.