Kontraktowanie w Wielkopolsce: przegrani oskarżają, NFZ dementuje

Autor: LJ, gloswielkopolski.pl/Rynek Zdrowia • • 01 kwietnia 2014 11:55

Wielkopolskie przychodnie, które nie zdobyły kontraktu na świadczenie usług, skarżą się na decyzje komisji konkursowych NFZ. Zarzucają komisjom, że m.in. odrzucały oferty nie uwzględniając wyposażenia, które przychodnie miały posiadać w trakcie kontroli. NFZ odpowiada: takie sytuacje nie miały miejsca.

- Od jesieni przygotowywaliśmy się do tegorocznego konkursu, by wypaść jak najlepiej i dalej zapewniać dobrą opiekę pacjentom. Zainwestowaliśmy około miliona złotych w nowe, w pełni wyposażone karetki, nowy rentgen i laboratorium. Zaproponowaliśmy też niższą niż oczekiwana przez NFZ cenę. Mimo to, komisja odrzuciła nasze oferty - mówią właściciele jednej z przychodni na łamach gazety "Głos Wielkopolski".

Ich zdaniem, podczas kontroli NFZ stwierdził m.in. że zapewnienie łączności między karetkami a przychodnią za pomocą telefonów komórkowych nie spełnia norm. Ambulans powinien mieć odbiornik radiowy. Jak twierdzą właściciele placówki, podczas kontroli nikt z komisji NFZ nie zapytał ich o to, czy poza telefonami, posiadają także odbiornik radiowy. Więc go nie pokazywali. Później nie pomogło ani oświadczenie producenta pojazdu i dokument z badania technicznego, które potwierdzały instalację odbiornika, ani nawet korzystna opinia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

- Za posiadanie ambulansu można było uzyskać w konkursie ofert dodatkowe punkty, natomiast wykazany w ofercie ambulans musiał spełniać wszystkie normy. Podczas zapowiedzianej wizytacji w placówce, komisja wypełniała ankietę sprawdzającą stan faktyczny, który świadczeniodawca zawarł w formularzu ofertowym - wyjaśnia Małgorzata Lipko z biura prasowego Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

- Niemożliwym jest więc, że komisja nie zapytała o jeden z punktów ankiety dotyczący posiadania radioodbiornika w ambulansie. Podczas każdej przeprowadzanej przez WOW NFZ wizytacji następuje weryfikacja obowiązującego wyposażenia zgłoszonego przez oferenta w ofercie konkursowej. Protokół z wizytacji kontrolnej został podpisany zarówno przez członków komisji jak i przez oferenta i wynika z niego jasno, że oferent nie potwierdził w nim posiadania radioodbiornika w ambulansie - dodaje pracownik Funduszu.

Z kolei w Poznaniu konkurs wygrała firma Obst Ambulans Union. Przegrani podkreślają, że jej gabinety medyczne zostały zarejestrowane w styczniu, ok. miesiąca przed ogłoszeniem konkursu NFZ, oraz że nie posiada własnego aparatu RTG. W razie potrzeby prześwietlenie jest wykonywane w pracowni RTG szpitala, z którym spółka ma podpisaną umowę.

- Wynajęcie gabinetów w krótkim terminie przed ogłoszeniem konkursu przez firmę Obst Ambulans Union nie ma dla NFZ żadnego znaczenia, ponieważ na dzień złożenia oferty gabinety spełniały wszystkie wymogi pozwalające na dalsze uczestnictwo i postępowaniu konkursowym. Nie jest znaczącym fakt, że oferent nie posiadał pracowni rentgenowskiej, ponieważ posiadanie takowej nie jest wymogiem, a jedynie wartością dodatkowo punktowaną przy ocenie oferty - wyjaśnia NFZ.

"Głos Wielkopolski" informuje także, iż Fundusz nie uwzględnił odwołania innej przychodni działającej przy szpitalu, która przegrała w konkursie z firmą Falck Medycyna. "Zaważyło 3,33 punktu - dokładnie tyle, ile Falck dostała za dodatkowy certyfikat zarządzania jakością (ISO)" - ocenia gazeta.

- Oferta nie została wybrana w postępowaniu konkursowym ze względu na fakt, iż w sumarycznej ocenie oferty uzyskała mniejszą liczbę punktów, aniżeli oferta konkurencyjna. Nie otrzymała punktów za kryterium "ciągłość", natomiast w kryterium "jakość" - otrzymała mniejszą liczbę punktów ( brak certyfikatów) - wyjaśnia Małgorzata Lipko.

Jak dodaje, obowiązkowe wymogi, które muszą spełnić wszyscy oferenci ubiegający się o kontrakt z NFZ (w każdym zakresie świadczeń) dostępne są na stronie internetowej WOW NFZ, a każda komisja konkursowa, która prowadzi procedurę konkursową działa w świetle obowiązujących przepisów.  W postępowaniu konkursowym z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej złożono 65 ofert, w tym 23 nowe (ze względu na miejsce udzielania świadczeń lub oferenta). Na 44 obszary zabezpieczenia w I postępowaniu na 2 obszary (Trzcianka, Grodzisk Wlkp.) ofert nie złożono.

Łącznie w pierwszym postępowaniu odrzucono 26 ofert, a najczęstszymi powodami odrzucenia ofert były m.in.: nieprawidłowy sposób wykazywania wymaganego personelu (brak lekarzy, zbyt mała liczba godzin pracy); braki w wymaganym wyposażeniu karetek, gabinetów zabiegowych, braki w zestawach p/wstrząsowych; certyfikaty ISO wydane przez nieuprawnione instytucje. Skontrolowane zostały wszystkie nowe podmioty, jak również "stare" na obszarach, gdzie wpłynęło więcej niż jedna oferta - podsumowuje Małgorzata Lipko.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum